Erasmus Universiteit Rotterdam

Studenten Erasmus Universiteit structureel aan de slag als vrijwilliger

Studenten sluiten contract met universiteit

Studenten van de Erasmus Universiteit gaan tijdens hun studietijd aan de slag als vrijwilliger in Rotterdam, De universiteit heeft hiervoor een contract gesloten met de stichting WorkMate. Op donderdag 17 december 2009 is het startsein gegeven voor deze zo geheten community services. Het is al langer een wens van de Erasmus Universiteit om stad en universiteit nauwer met elkaar te verbinden.

Community services is een vorm van maatschappelijke betrokkenheid die in Amerika al langer wordt toegepast. De Erasmus Universiteit Rotterdam voelt zich betrokken bij de stad en wil een maatschappelijke bijdrage leveren.

Oud-rector magnificus Steven Lamberts en vicevoorzitter van het College van Bestuur Kees van Rooijen zijn aanjagers geweest van deze universiteitsbrede community services. Tijdens hun afscheid, donderdag 17 december 2009, hebben studenten met een symbolisch cadeau aan het duo hun steun aan de community services betuigd. De studenten ondertekenden een contract dat voor het eeuwfeest van de universiteit in 2013 1000 studenten Community services hebben verricht. Hiermee werd ook meteen de aftrap gegeven voor het vrijwilligerswerk.

Om activiteiten van community services mogelijk te maken heeft de EUR een partner gevonden in de stichting WorkMate. WorkMate is een Rotterdams initiatief dat medewerkers van organisaties uit de stad uitnodigt om bij maatschappelijke instellingen aan de slag te gaan. Zo kunnen zij helpen bij de Voedselbank of bij de organisatie van een dansavond voor geestelijk gehandicapten.

Via de website van WorkMate kunnen medewerkers zich aanmelden voor een breed aanbod van activiteiten en tijdstippen bij een groot aantal maatschappelijke instellingen. Hierdoor is er `voor ieder wat wils'. Ook WorkMate onderstreepte het belang van de brede aanpak van community services bij de EUR door het symbolische cadeau mede te ondertekenen.

Om ervaring op te doen met deze nieuwe maatschappelijke activiteit startte de EUR begin 2009 met een beperkte groep medewerkers. Zij kregen de mogelijkheid om `in de baas z'n tijd' vrijwilligerswerk in Rotterdam te doen.

Ondanks zijn afscheid blijft Steven Lamberts als beschermheer van community services bij de EUR betrokken.

www.eur.nl/workmate

17 december 2009