FloraHolland


FloraHolland Productcommissie Tulp

FLORAHOLLAND (17 december 2009) - De FPC Tulp had in 2009 haar laatste vergadering op 14 december. Belangrijke punten op de agenda waren beeldveilen en het kwaliteitsbeleid.
Ten aanzien van het beeldveilen is met name ingegaan op de ontwikkeling van de veiling en de veilingklokken. Benadrukt is dat het niet de bedoeling van FloraHolland is om het beeldveilen erdoor te drukken. De eerstvolgende vergadering zal uitsluitend beeldvormend over dit onderwerp worden gesproken.

Wat het kwaliteitsbeleid betreft heeft de FPC haar zorg uitgesproken. Zij verwacht dat het verhogen van de bonusnorm ertoe zal leiden dat kwekers gedemotiveerd zullen raken of juist onnodig veel keurcodes zullen gaan schrijven. De FPC is van mening dat de keuring zowel binnen een vestiging als over de vestigingen heen eerst consistenter moet worden. Terugkoppeling vanuit de kwaliteitsdienst en coaching vindt de FPC een voorwaarde. De FPC geeft aan tevreden te zijn over de wijze waarop de kwaliteitsdienst van vestiging Rijnsburg dit uitvoert.

Stilgestaan is ook nog bij het onderzoek wat in opdracht van 22 kwekers heeft plaatsgevonden. Voor de aanbevelingen uit dit rapport is binnen FloraHolland een medewerker aangesteld. Doelstelling van de groep kwekers is om voor het collectief goede acties te genereren. Het onderzoek is betaald door de 22 kwekers.

De eerstvolgende vergadering van de FPC Tulp zal plaatsvinden op 12 februari.