Rijksvoorlichtingsdienst

VROM: Kwart vuurwerk ondeugdelijk

Bij onderzoek van ingevoerd consumentenvuurwerk blijkt ruim een kwart van het geteste vuurwerk niet aan de eisen te voldoen. Dat meldt de Vliegende brigade Vuurwerk van de VROM-Inspectie op basis van controles in de afgelopen maanden. Het afgekeurde vuurwerk mag niet in de handel worden gebracht. Het percentage niet-deugend vuurwerk ligt met 26 procent dit jaar iets onder het gemiddelde van de afgelopen jaren. Gemiddeld blijkt sinds 2002 dertig procent van het geteste geïmporteerde vuurwerk niet te deugen, meldt de VROM-Inspectie in de Themarapportage Vuurwerk.

De VROM-Inspectie test elk jaar van elke importeur een aantal artikelen op basis van een risicoanalyse. Bij deze artikelen kijkt de Inspectie ondermeer of het vuurwerk niet omvalt tijdens het ontbranden, of het hoog genoeg explodeert, hoe lang de lontvertraging duurt en hoeveel kruit een artikel bevat. Uit dit onderzoek blijkt ook dit jaar net als voorgaande jaren weer geen serieuze verbetering van de kwaliteit van het consumentenvuurwerk.

De Themarapportage Vuurwerk is de eerste publicatie in een nieuwe serie 'De Staat van het Toezicht', die de VROM-Inspectie uit gaat brengen. In deze rapportages wordt in beeld gebracht hoe het staat met het toezicht en opsporing op de terreinen waarvoor het ministerie van VROM verantwoordelijk is.

VROM is verantwoordelijk voor het beleid voor de opslag en bewerking van vuurwerk en voor de producteisen die aan vuurwerk worden gesteld. De productveiligheid is een aanhoudende zorg. Daarnaast blijft ook de strijd tegen de import van illegaal vuurwerk aandacht vragen. Met de Chinese autoriteiten worden afspraken gemaakt om toe te zien op een betere classificatie van vuurwerk. Handelaren in vuurwerk mogen in de toekomst alleen nog vuurwerk importeren met een vergunning van het ministerie van VROM. Uit de rapportage blijkt verder dat provincies en gemeenten de vuurwerkopslagen goed onder controle houden en dat de naleving van de eisen aan opslagen op een hoog niveau ligt. Bij evenementen waar professioneel vuurwerk wordt gebruikt, blijkt bij controle in de helft van de gevallen een overtreding te worden vastgesteld van de regels voor het melden van het gebruikte vuurwerk of de producteisen. Hier is de naleving onvoldoende, constateert de Inspectie.