Buitenlandse Zaken België


Datum: 16/12/2009

Het Overlegcomité bekrachtigt de werkingsmodaliteiten voor het Belgisch EU-voorzitterschap van juli 2010

Op woensdag 16 december heeft de Staatssecretaris voor Europese zaken, Olivier Chastel, zijn collega's van de Gewesten en Gemeenschappen meer uitleg gegeven over het verslag van de voorbereiding van het Belgisch EU-Voorzitterschap in juli 2010. De Staatssecretaris heeft het Overlegcomité eveneens een aantal beslissingen voorgelegd in verband met de organisatie van het Voorzitterschap.

« De verdeling van de kosten van het Voorzitterschap tussen het federale niveau en dat van de deelgebieden is vastgelegd », verklaarde Olivier Chastel. Er werden verschillende verdelingsvoorstellen onderhandeld door de werkgroep Budget voor de beleidsthema's waarvoor de federale overheid en de deelgebieden de bevoegdheid delen. Deze verdeling is van toepassing op de Raden van categorie III tot VI, die bepaald werden door het samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de deelgebieden. De verdeelsleutel houdt ook rekening met de aard van het evenement: formele en informele raden, of verplichte evenementen.

Olivier Chastel heeft ook de officiële kalender voorgesteld van de vergaderingen van de Raad die onder Belgisch Voorzitterschap zullen plaatsvinden. Deze kalender zal naar het Secretariaat van de Raad worden gestuurd voor het einde van het jaar. Het voorzitterschap van de raden werd ook vastgelegd : een minister zal het voorzitterschap van de raad voor zijn rekening nemen, terwijl een andere België zal vertegenwoordigen. « Er zullen ook 15 informele raden samenkomen. Dit aantal is gebaseerd op de raadplegingen binnen de werkgroep waarin de deelgebieden en de federale departementen vertegenwoordigd waren », zei de Staatssecretaris voor Europese zaken. Deze beperking verhindert niet dat andere evenementen, zoals seminaries of conferenties, op ministerieel niveau kunnen worden georganiseerd.

Het Overlegcomité heeft ook akte genomen van het Handvest en de Handleiding voor de organisatie van een duurzaam voorzitterschap. « De keuze voor de locatie van het evenement, de impact van de verplaatsingen, het duurzame gebruik van producten zullen onder andere elementen zijn, waarmee rekening wordt gehouden om een duurzame economie en ecologie te steunen », benadrukte de Staatssecretaris.

De Staatssecretaris heeft ook aangekondigd dat de raadpleging van het middenveld wordt voortgezet. Hij heeft zijn collega's van de Gewesten en de Gemeenschappen uitgenodigd om deel te nemen aan deze oefening. De laatste fase betreft dus rechtstreekse ontmoetingen tussen de leden van de regering en de vertegenwoordigers van het middenveld. Deze ontmoetingen zullen vanaf januari 2010 georganiseerd worden door de FOD Buitenlandse zaken in overleg met de strategische cellen van de bevoegde ministers.

Voor Olivier Chastel, « zijn de financiële en logistieke kwesties nu afgerond. We kunnen ons de komende 6 maanden dus volledig concentreren op de inhoud van het programma van het Belgisch EU-Voorzitterschap.».

Categorie III : bevoegdheid van de deelgebieden met federale assessor Categorie IV : exclusieve bevoegdheid van de deelgebieden Categorie V : exclusieve bevoegdheid van een Gemeenschap of een Gewest Categorie VI : federale vertegenwoordiging, bijgestaan door de deelgebieden