Provincie Flevoland

Innovatie nodig voor economische groei

Publicatiedatum: 14 december 2009

Vaak wordt aangenomen dat ieder bedrijf innoveert. Maar de werkelijkheid is anders. Voor bedrijven en ook voor de sociaal- economische ontwikkeling van Flevoland is innovatie van groot belang, maar lang niet iedereen is bezig met innoveren. De provincie Flevoland wil de innovatie inspanningen en het innoverend vermogen van Flevolandse bedrijven en instellingen versterken. In 2012 wil de provincie dat 50% van het MKB in Flevoland aan innovatie doet. Om het niveau van innovatie in Flevoland te monitoren doet de provincie onderzoek.

Gedeputeerde Economische Zaken, Andries Greiner: `De economische cijfers laten zien dat daadkracht momenteel nodig is. Ondernemers kampen met een teruglopende omzet en hebben mede hierdoor minder vertrouwen in de economie. De provincie Flevoland heeft regelingen en fondsen in het leven geroepen om de economie te versterken. In tijden van crisis is het voor bedrijven vaak een geschikt moment om over innovatie na te denken. Onder de noemer: `Kansen voor Flevoland.' biedt de provincie samen met de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL), Syntens en de Kamer van Koophandel tal van regelingen en fondsen aan. Via de wegwijzer financieringsmogelijkheden voor het Flevolands MKB kunnen ondernemers precies zien wat de mogelijkheden zijn.'

Accelereren door Innovatie

Gebruikmakend van Europese en provinciale middelen zorgt de provincie voor financiële stimulansen en stelde zij een - inmiddels felbegeerde
- prijs in: de Flevopenning voor het meest Innovatieve Bedrijf in de provincie. Nu zet de provincie de volgende stap: een provinciebrede Kennis- en Innovatie Agenda. Om die te ontwikkelen en vervolgens de uitvoering ervan te monitoren is onlangs de RADI van start gegaan: de Regiegroep Accelereren Door Innovatie. Een ambitieuze én heldere naam, waarin de opdracht vervat zit: de provincie wil innovatie in, maar ook tussen bedrijven en kennisinstellingen versnellend bevorderen.

Meer nieuws over innovatie vindt u in de Flevonomics met als thema Innovatie en Technologie, die nog voor de kerstvakantie verschijnt.