Dienstenbond CNV

Nieuws

17 december 2009

Nog geen nieuwe cao FloraHolland in zicht

Na twee onderhandelingsrondes met FloraHolland is het zicht op een nieuwe cao niet dichterbij gekomen. FloraHolland heeft een flink aantal voorstellen ingediend met forse verslechteringen van arbeidsvoorwaarden. CNV Dienstenbond heeft vanaf het begin aangegeven dergelijke verslechteringen niet te accepteren. Tegelijkertijd constateert CNV Dienstenbond dat FloraHolland nauwelijks ingaat op onze voorstellen.

De verslechteringen die FloraHolland voorstelt betreffen vooral: o Een meer flexibele inzet van werknemers: werken op wisselende tijden, dagen en afdelingen.
o Kortere termijnen voor roosterwijzigingen.
o Versobering en vermindering van overwerktoeslagen, roostertoeslagen en onregelmatigheidstoeslagen.
o Verlaging van de startsalarissen voor nieuwe medewerkers.

CNV Dienstenbond heeft deze onderhandelingen steeds ingestoken met een tweetal uitgangspunten:
o Er moet rust komen op de werkvloer. Dus geen grootscheepse en nadelige wijzigingen in arbeidsvoorwaarden.
o Werkplezier: investeren in scholing en opleidingen en daarnaast arbeidsvoorwaarden en werktijden beter laten aansluiten op persoonlijke wensen en behoeftes.

Nu constateert iedereen dat de insteek van CNV Dienstenbond zo gek nog niet is. FloraHolland ziet in dat het aantal cao-voorstellen beperkt moet worden en dat we ons moeten concentreren op de zaken die echt belangrijk zijn. Dat betekent dat wij ons in de onderhandelingen zullen concentreren op:
o Een fatsoenlijke loonsverhoging
o Afspraken over roosters die meebewegen met de drukte in het bedrijf. Maar dan wel onder de voorwaarde dat medewerkers meer en beter zeggenschap krijgen over roosters en werktijden. Natuurlijk horen daar goede rooster- en overwerktoeslagen bij. o De introductie van een arbeidsvoorwaardenkeuzemenu waarbij medewerkers hun arbeidsvoorwaarden beter kunnen afstemmen op persoonlijke wensen en behoeften.
o Flink investeren in opleidings- en scholingsmogelijkheden van medewerkers, zodat er voor iedereen een goede positie op de arbeidsmarkt ontstaat.
Dit zijn de onderwerpen waar CNV Dienstenbond vanaf het begin op heeft ingestoken. Op 19 januari wordt verder onderhandeld. We hopen dan concrete afspraken te kunnen maken. Wij houden u op de hoogte!

Samen sterk!
Het lidmaatschap van CNV Dienstenbond blijft van belang, juist in economisch onzekere tijden. Zonder leden kan CNV Dienstenbond de belangen van werknemers bij FloraHolland niet behartigen en komt er geen goede cao. De voorstellen van FloraHolland laten zien dat een krachtig CNV Dienstenbond noodzakelijk is. Alleen sterke vakbonden kunnen een goede cao afsluiten. Bespreek daarom het lidmaatschap van CNV Dienstenbond eens met uw collega's. Word lid van CNV Dienstenbond. De eerste drie maanden zijn gratis! Kijk voor alle voordelen van het lidmaatschap op onze website www.cnvdienstenbond.nl of op de achterzijde van deze nieuwsbrief en meld u direct aan als nieuw lid.

Voor vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief kunt u terecht bij bestuurder Wessel Breunesse, telefoonnummer 035-6460580 of per e-mail w.breunesse@remove-this.cnvdibo.nl.