Provincie Flevoland Tankrobot

Greiner: Het Flevolands bedrijfsleven is veerkrachtig

Publicatiedatum: 14 december 2009

Volgens de meest recente cijfers van het CBS is er sprake van een licht herstel van de Nederlandse economie, maar voor geheel 2009 wordt een krimp van 4% verwacht. Het is nog afwachten hoe deze kredietcrisis voor Flevoland uitpakt, maar ten opzichte van het landelijk gemiddelde doet Flevoland het niet slecht.

Wel scoren de bedrijven in Flevoland in de Conjunctuur Enquête in 2009 negatiever over de productie dan elders in Nederland. Dit heeft zich echter niet vertaald op de arbeidsmarkt, want de Flevolandse werkloosheid is in de laatste maanden ongeveer gelijk gebleven, terwijl de werkloosheid in Nederland is gestegen. Er was zelfs een banengroei van 2.000 in Flevoland tussen medio 2008 en 2009. Verder nam het aantal faillissementen in het derde kwartaal af met 16%. Totaal gingen er in 2009 bijna 1.200 banen verloren door failliete bedrijven. En na het recordjaar 2008 met ruim 3.000 startende bedrijven is de voorspelling dat Flevoland in 2009 met circa 2.900 starters het starterparadijs van Nederland blijft. Gedeputeerde Andries Greiner: `Ondernemers in Flevoland ervaren momenteel economische tegenwind. Maar het Flevolands bedrijfsleven heeft door de decennia heen laten zien veerkrachtig te zijn. Op de langere termijn ben ik optimistisch. Flevoland heeft met de beschikbare
beroepsbevolking en de ruimte voor bedrijvigheid onveranderd sterke troeven in handen!'

Economische Barometer

Om de economische ontwikkelingen op de voet te volgen heeft de provincie de Economische Barometer Flevoland ontwikkeld. In deze barometer worden de werkloosheid, het aantal faillissementen en starters en de productie van bedrijven maandelijks bijgehouden. De Barometer is mogelijk dankzij de gegevens van het UWV, de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland, CBS en provincie Flevoland.