Stichting Biologica


Biologisch veiliger dan veilig


In de pers circuleert een artikel waarin staat dat de biologische sector onvoldoende de voedselveiligheidsaspecten communiceert. Da's onzin. Transparantie is nu juist een van onze unieke verkoopargumenten...

Voordat een biologisch product in de pan of op het bord komt is het veelal vaker gecontroleerd dan een niet-biologisch product. Maar waar ging het eigenlijk echt over?

Het kranteartikel verwijst naar een wetenschappelijk artikel dat een lange aanloop kent tussen opstellen en publiceren. De volgende tijdlijn is mogelijk interessant: Op 11 februari 2009 heeft een van de betreffende WUR onderzoekers onder meer de Biologica website onderzocht op consumentencommunicatie betreffende voedselveiligheidsaspecten. `Toevallig` werd juist precies ook op die dag in februari een brede workshop gehouden over Voedselkwaliteit, veiligheid en gezondheid van biologische producten. Onder de aanwezigen bevonden zich vertegenwoordigers van het RIKILT/WUR, VWA en LBI. Oeps, hebben we misschien een van de publicerende wetenschappers niet met voldoende egards uitgenodigd?

Het wetenschappelijke artikel werd op 22 April ingeleverd, 20 augustus geaccepteerd en 14 december jl gepubliceerd. In de tussentijd leidde de workshop tot een publicatie al in Juni door LBI en RIKILT/WUR over juist die zaken die deze onderzoekers -terecht- belangrijk vonden en welke door Biologica vroeg in de zomer voor het publiek toegankelijk gemaakt werd.

Zie ook http://www.louisbolk.org/downloads/2123.pdf en misschien goed wanneer WUR afdelingen iets vaker bij elkaar op de koffie gaan... Het biologisch systeem is een van de best gecontroleerde systemen die er is, vooral wanneer het de producten betreft die uiteindelijk bij de consument terecht komen.
»