FNV KIEM

Nieuwe uitgaven over media-educatie

maandag 14 december 2009

Vandaag is 'MediaCultuur: kunst als mediacoach' verschenen, samen met de website www.mediacultuur.net het resultaat van het Project MediaCultuur. Dit project is geïnitieerd door drie docentenopleidingen en zeven cultuurinstellingen om mediawijsheid te plaatsen in de lespraktijk van kunstdocenten in het voortgezet onderwijs en in de curricula van de docentenopleidingen. Het boekje bevat inleidingen en artikelen, op de website zijn zeven lessenreeksen uitgewerkt.