Gemeente Overbetuwe


Officiële opening VIP Heteren 17 december!

---

Op 17 december om 11.00 uur is de VIP (Verpakkingen Inzamel Plaats) op de hoek Flessestraat / Beemdhof in Heteren geopend door wethouder Witjes.

Omdat Heteren de laatste dorpskern is waar een VIP is geplaatst, wordt hier een officieel tintje aan gegeven. De inzameling van kunststofverpakkingen middels een VIP is uniek in Nederland, omdat er gebruik wordt gemaakt van een onbemande inzamelmachine.

Ook wordt de mogelijkheid geboden om lege drankenkartons (melk- en sappakken), glas en blik op deze nieuwe locatie in ondergrondse containers in te leveren. Waar de meeste gemeenten de inzameling van kunststofverpakkingen regelen via het maandelijks ophalen van zakken aan straat, vindt de inzameling in Overbetuwe plaats via een brengsysteem met VIPâs.
Overbetuwe is daarmee een van de weinige gemeenten in Nederland die op deze wijze de kunststofverpakkingen inzamelt. Voordeel van dit systeem is dat inwoners geen volle zakken kunststofverpakkingen thuis hoeven op te slaan die wachten op de inzameldag. Men kan de verpakkingen 7 dagen per week van 8.00 tot 22.00 uur wegbrengen. Daarnaast ontsieren de zakken het straatbeeld tijdens de inzameldag. Deze zakken kunnen dan ook nog eens wegwaaien of scheuren met als gevolg dat er zwerfafval ontstaat. Ook hoeven er geen inzamelvoertuigen alle straten langs te rijden voor het ophalen van de zakken. Een uniek kenmerk van de VIP is dat het afval samengeperst wordt, dit levert een kostenbesparing op in de logistiek. Een win-win situatie voor het milieu en de inwoners!
Op de volgende locaties in Overbetuwe kunnen inwoners kunststofverpakkingen en drankenkartons kwijt:
⢠Driel (Polenplein)
⢠Elst ( Europaplein)
⢠Elst (Senaat)
⢠Herveld (Het Dorpsplein)
⢠Heteren (hoek Flessestraat / Beemdhof)
⢠Oosterhout (hoek Peperstraat / Gansstraat) in ondergrondse container
⢠Zetten (Julianaplein)

Alle inwoners kunnen dus nu alle lege verpakkingen gescheiden inleveren!
De gemeente Overbetuwe wil een goed voorzieningenniveau voor verpakkingsafval realiseren. Dit moet resulteren in een nog betere scheiding van het verpakkingsafval en een hoog servicegehalte voor de burger. Met deze aanpak wil de gemeente een positieve bijdrage leveren aan het duurzaam hergebruiken van grondstoffen. Officiële opening VIP Heteren 17 december!