Els Swaab blijft voorzitter Raad voor Cultuur

17/12/2009 13:48

Raad voor Cultuur

Mevrouw Els H. Swaab wordt per 1 januari 2010 voorgedragen voor herbenoeming als voorzitter van de Raad voor Cultuur. Daar heeft het kabinet mee ingestemd. Mevrouw Swaab is sinds 1 januari 2006 voorzitter van de Raad. Dhr. R.W.D. Tuhuteru en mevr. M.S.S.E. Janssen zijn voorgedragen voor benoeming tot lid van de Raad voor Cultuur. De huidige leden dhr. R. Boomkens, dhr. G.W.J. Rooijakkers en mevr. M.L. de Meijer zijn voorgedragen voor herbenoeming. De benoemingen gelden voor een termijn van vier jaar.

Mevrouw Swaab is verheugd met haar herbenoeming. Zij heeft de afgelopen jaren met veel plezier leiding gegeven aan het werk van de Raad en kijkt uit naar de komende vier jaar.

De heer Tuhuteru (1959) is journalist en programmamaker voor diverse omroepen . Daarnaast is hij op dit moment ondermeer consultant media, communicatie en culturele diversiteit en creatief producent. Naast deze werkzaamheden is hij lid van de Nationale Unescocommissie. In 1999 ontving dhr. Tuhuteru de Cosmic Award voor zijn bijdragen aan de multiculturele samenleving in Nederland.

Mevrouw Janssen (1963) is sinds 2003 als (bijzonder) hoogleraar Media en Cultuur verbonden aan de afdelingen Media en Communicatie en Kunst- en Cultuurwetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze is daar voorzitter van de Afdeling Media en Communicatie en bouwdecaan van de onlangs gestarte International Bachelor of Communication and Media. Daarnaast geeft ze leiding aan de masteropleiding Media en Journalistiek en de internationale onderzoeksmaster Sociology of Culture, Media and the Arts. Haar onderzoek en onderwijs liggen op het vlak van de cultuursociologie, media- en communicatiewetenschap en de kunst- en literatuursociologie. Naast haar hoogleraarschap heeft mevrouw Janssen een groot aantal bestuurlijke en adviesfuncties vervuld in de academische wereld en daarbuiten.

De twee nieuwe leden nemen de plaats in van mevr. T. Boerman en dhr. G. Hulshof die de Raad voor Cultuur per 1 januari 2010 gaan verlaten.

http://www.cultuur.nl