PwC: Nederland blijft niet binnen CO2-budget

17/12/2009 14:14

PricewaterhouseCoopers B.V.

Wereldwijd PwC-rapport over maximale uitstoot voor verantwoorde klimaatbeheersing


- 20% van het wereldwijde CO2-budget 2000-2050 al opgesoupeerd in 2008;


- Nederland heeft al een kwart van haar CO2-budget verbruikt;


- Wereldwijde CO2-schuld in 2000-2008 gelijk aan de 2008 emissies van China en VS;


- G20 moet CO2-niveau verlagen met 35% in 2020 om weer op koers te raken - vier keer zo veel als nu jaarlijks behaalt;


- De wil voor collectieve regelaanpassing van de G20 is er, maar wellicht niet genoeg om verwarming van de aarde met 2 graden Celcius te stoppen.

PricewaterhouseCoopers (PwC) heeft aan de hand van prognoses voor economische groei en energieconsumptie een wereldwijd CO2-budget berekend voor de eerste helft van deze eeuw. De centrale vraag in de studie is hoeveel broeikasgassen we nog mogen uitstoten voor de temperatuur gevaarlijk begint te stijgen. In de studie houdt de accountants- en adviesorganisatie rekening met de noodzaak dat de aarde niet meer dan 2 graden Celcius mag opwarmen. Daarnaast zijn de economische vooruitzichten voor de verschillende landen ingecalculeerd, zodat deze op lange termijn er niet onder lijden. PwC schat dat wereldwijde energie gerelateerde uitstoot niet boven de 1.300 GtCO2 mag komen voor de periode 2000-2050.

In deze berekening komt naar voren dat Europa 10% van de wereldwijde CO2-uitstoot voor haar rekening neemt. Gebaseerd op het huidige aandeel van Nederland in de Europese emissies (6%) is het budget 8 GtCO2 voor de eerste helft van deze eeuw. In 2000-2008 komt de uitstoot echter al boven de 2GtCO2. Kortom, meer dan een kwart van het Nederlandse CO2-budget voor de komende 50 jaar is in de afgelopen acht jaar verbruikt.

Jan Willem Velthuijsen, hoofd van de Economics Group van PricewaterhouseCoopers: "Dit bevestigt het beeld dat Nederland aan een duidelijke toekomstvisie moet werken om de CO2-uitstoot te verminderen. Ieder jaar dat er niet constructief aan het omlaag brengen van de uitstoot wordt gewerkt, wordt het moeilijker om binnen het berekende budget te blijven. Een akkoord in Kopenhagen is essentieel om de randvoorwaarden vast te leggen. Het is echter aan de Nederlandse regering om bij hun plannen met dit budget rekening te houden."

Slechts enkele G20 landen liggen op koers om binnen hun CO2-budget te blijven, zo blijkt uit het rapport van economen en klimaatsveranderingspecialisten van PricewaterhouseCoopers. Afgezet tegen de PwC-berekening ligt de huidige CO2-uitstoot van de G20 gemiddeld al 10% boven het gewenste niveau. Europa ligt 7% achter op de doelstelling. Doorgaan op huidige voet heeft als gevolg dat het CO2-budget van 1.300 GtCO2 niet pas in 2050 maar al in 2034 wordt behaald. Als er niet wordt ingegrepen, loopt de concentratie broeikasgas in de atmosfeer op naar meer dan 1000ppm CO2e tegen het einde van deze eeuw. Volgens verschillende wetenschappers is een maximum tussen de 350 ppm en 550 ppm CO2e een verantwoord limiet .

De 'PwC CO2-budget analyse' vormt de basis voor twee nieuwe PwC Low Carbon Economy indexen. De PwC Low Carbon Achievement Index bestudeert de broeikasgasintensiteit tussen 2000-2008. De ander, de 'Low Carbon Challenge 2020-2050', schat de vereiste inzet voor een lagere CO2-uitstoot in 2020 en extrapoleert deze tot 2050.

Jan-Willem Velthuijsen: "Uit de PwC Low Carbon Achievement index blijkt dat ondanks de consensus om CO2-uitstoot te verminderen, er slechts enkele landen zijn die zich aan de noodzakelijke niveaus houden. Als er wordt doorgegaan is in 2034 het berekende CO2-budget al op. Dit onderstreept het belang om in Kopenhagen tot een besluit voor de lange termijn, een wereldwijde CO2-prijs en politieke richtlijnen te komen. Passiviteit en uitstel zorgen voor een versnelling van de klimaatsverandering."

PwC Low Carbon Achievement Index 2000-2008

De belangrijkste punten van de PwC Low Carbon Achievement Index zijn:


- Bijna 20% van het door PwC berekende budget voor 2050 is al in de afgelopen acht jaar verbruikt;


- De afgelopen acht jaar was er een jaarlijkse afname van 2% CO2-intensiteit nodig om binnen het berekende CO2-budget te blijven. Amper de helft is bereikt, want het niveau ligt nu op 0,8%;


- De afgelopen acht jaar is het wereldwijde CO2-budget overschreden met 13 bruto GtCO2, dat zijn de emissies van China en de VS in 2008 bij elkaar;


- De wereldwijde CO2-intensiteit lag in 2008 al ongeveer 10% boven het jaarlijks budget;


- De Europese Unie loopt 7% achter in 2009 en heeft de CO2-intensiteit in de atmosfeer met slechts 1,8% verbeterd, terwijl in 2000 2,6% ten doel was gesteld;


- Alleen Rusland heeft de CO2-intensiteit ruim boven budget verbeterd, snelle veranderingen en een laag meetpunt liggen hier ter grondslag aan.

The Low Carbon Challenge 2020-2050

Om de gemaakte verliezen goed te maken is onderzocht wat de afzonderlijke G20-landen moeten doen. China, de VS, Europa en India spelen een sleutelrol. Deze regio's zijn samen goed voor 63% van het wereldwijde CO2-budget voor 2000-2050. Het is van belang dat deze landen een overeenkomst bereiken in Kopenhagen.

De belangrijkste punten uit de PwC Low Carbon Challenge index zijn:


- Om terug op niveau te komen moet de CO2-intensiteit in 2020 t.o.v. 2000 jaarlijks met 3,5% worden teruggebracht; cumulatief 35% tussen 2008 en 2020 of 85% tussen 2008 en 2050.


- Vanwege het cumulatieve effect van iedere terugval het economische effect van een snellere afname is het van belang om via bovenstaande doelen te werken;


- Reductieniveaus liggen voor 2000-2020 vier maal zo hoog als momenteel wordt behaald;


- Hoewel China voorligt op de VS en Europa moet het land meer doen om emissies terug te dringen aangezien het land in een rap tempo aan het industrialiseren is.

Jan Willem Velthuijsen: "Om binnen het CO2-budget te blijven moet de wereldwijde jaarlijkse CO2-uitstoot als gevolg van energiegebruik met de helft verminderen ten opzichte van het niveau van 2008. Dit terwijl de economie de komende 4 decennia vier maal en de wereldbevolking anderhalf keer zo groot wordt als momenteel. De vraag rijst of dit ook mogelijk is. China heeft haar CO2-uitstoot gemiddeld met 4% jaarlijks verminderd. Dit is boven de berekende 3,5% vermindering wereldwijd. De technologie en de het politieke raamwerk zijn bekend. Het enige dat nodig is, is de politieke bereidheid en een manier om te implementeren."

"Het behalen van emissiedoelen is veel belangrijker dat ze te stellen. Politieke bereidheid is van cruciaal belang. De aankondiging vanuit Washington en Beijing eind november - respectievelijk 17% emissievermindering en 40% CO2-intensiteitvermindering - geven een politieke lading aan de besprekingen. Over de financiering is men het nog niet eens. Dit vormt een doorslaggevende factor in de onderhandelingen met minder ontwikkelde landen. Er is wellicht niet voldoende tijd om details te bespreken, maar een ambitieuze politieke overeenkomst plaveit de weg voor een bindend akkoord in 2010."

Bij dit persbericht is een bijlage zichtbaar op www.perssupport.nl

http://www.pwc.nl