Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

wordt veiliger

Kruising Neckerstraat-Oude Provincialeweg wordt veiliger

Publicatiedatum : 17 december 2009

Vanaf april volgend jaar wordt de kruising Neckerstraat-Oude Provincialeweg, gelegen op de grens van de gemeenten Purmerend en Wormerland, overzichtelijker en veiliger.
De belangrijkste wijziging is dat de Oude Provinciale een doorgaande weg wordt waarop de Neckerstraat, de huidige doorgaande weg, haaks wordt aangesloten. Door deze aanpassing wordt met name de fietsoversteek van de Neckerstraat veiliger. Verder zal op de kruising een maximum snelheid van 50 km gaan gelden en wordt het kruispunt beter verlicht.

Kruising Neckerstraat-Oude Provincialeweg Purmerend

Wat gaat er volgend jaar gebeuren?

Als wegbeheerder zijn wij op dit moment druk bezig met de voorbereiding van dit werk. De tekeningen van het voorontwerp zijn te bekijken via deze website en die van de gemeenten Purmerend en Wormerland. Vanaf april 2010 gaan we starten met de uitvoering van de volgende werkzaamheden:

* De Oude Provincialeweg wordt ingericht als doorgaande voorrangsweg, dit wordt straks aangegeven met haaientanden en nieuwe verkeersborden;

* De Neckerstraat, de huidige doorgaande voorrangsweg, wordt geen voorrangsweg meer en zal haaks op de Oude Provincialeweg worden aangesloten;

* Op de kruising zal na de werkzaamheden een maximum snelheid van 50 km ingevoerd gaan worden;

* De fietsoversteek wordt veiliger door het plaatsen van een `tusseneiland' op het midden van de kruising;
* Rondom de kruising wordt de verlichting verbeterd;
* De bestaande bushaltes op de kruising worden in verband met de verkeersveiligheid verplaatst naar de oostzijde van het viaduct A7, waardoor de bus niet meer midden op de kruising hoeft te stoppen. De haltes komen recht tegenover elkaar te liggen, hierdoor is het voor gebruikers ook meteen duidelijk waar ze op en uit kunnen stappen.

Bereikbaarheid

Rond de kruising Neckerstraat liggen verschillende bedrijven en diensverleners zoals de Plaatwalserij, Karwei en sporthal `de Neckslag'. Om de verkeersoverlast te beperken en de toegang naar deze tot omliggende bedrijven niet af te sluiten, wordt het werk in fasen uitgevoerd. We zorgen voor tijdelijke verharding waardoor doorgang en bereikbaarheid blijft gewaarborgd tijdens de werkzaamheden. Wel zal de rijrichting van de Oude Provincialeweg naar Purmerend worden afgesloten tijdens alle werkzaamheden. Een omleidingroute wordt duidelijk aangegeven met borden. Omliggende bedrijven en andere belanghebbenden worden via een brief persoonlijk geïnformeerd.

Meer informatie

Meer informatie over (de voortgang van) het werk is te vinden in de rubriek `Werk in de buurt'. Ook op de websites van de betrokken gemeenten kan de voortgang van het project worden bekeken.