Stadsdeel Amsterdam-Noord

Eigen Haard pakt bedrijfspanden aan in Amsterdam-Noord

Woningstichting Eigen Haard heeft in de Vogelbuurt de uitstraling van een vijftal bedrijfspanden verbeterd. Deze bedrijfspanden hadden een gesloten, onaantrekkelijke uitstraling. Samen met de huurders heeft Eigen Haard de gevels aan de straatzijde transparanter en aantrekkelijker gemaakt.

In de nabije toekomst krijgen nog meer bedrijfspanden in de Vogelbuurt een opknapbeurt. Als eerste zijn het krantendistributiecentrum van PCM aan de Meeuwenlaan, de Voedselbank aan de Adelaarsweg en de drie panden van het Leefkringhuis aan de Koekoeksstraat aangepakt.

Steun in de rug voor buurt en ondernemers

`In deze moeilijke economische tijd vinden we het belangrijk onze zakelijke en maatschappelijke huurders tegemoet te komen', aldus Peter Hildering, directielid van Eigen Haard. `Met het verbeteren van de uitstraling van een bedrijfspand geven we de lokale ondernemers een steun in de rug. Voor de buurt is dit ook goed. Want samen met het stadsdeel investeren we in het aantrekkelijker maken van de Vogelbuurt als geheel'.

Op het pand van PCM is een collage met `Herinneringen aan Noord' aangebracht. Krantenkoppen en oude beelden geven een beeld van Amsterdam-Noord vanaf de tweede wereldoorlog tot de huidige aanleg van de Noord-Zuidlijn. De panden van het Leefkringhuis aan de Koekoekstraat zijn opgefrist met kleurrijke afbeeldingen van mensen. Het hoekpand van de Voedselbank (onderdeel van het Leefkringhuis) aan de Adelaarsweg heeft een open en toegankelijke uitstraling gekregen.

Investeren in de buurt

De versterking van de lokale economie is onderdeel van de Wijkaanpak in samenwerking met collega-woningbouwcorporaties, het stadsdeel Amsterdam-Noord en de politie. De Vogelbuurt moet een vitale buurt worden met een prettige woon-, werk- en leefomgeving. Het aanmoedigen van zelfstandig ondernemerschap is een van de speerpunten van de Wijkaanpak. Economische bedrijvigheid is een belangrijk onderdeel van een vitale buurt.