Academisch ziekenhuis Maastricht

IVF-centrum azM scoort weer goed

Publicatiedatum: 17-12-2009
Bron: Persbericht
Auteur: Stafdienst Communicatie

Datum: 17-12-2009

Het IVF-centrum van het academisch ziekenhuis Maastricht heeft voor het vierde opeenvolgende jaar de meeste zwangerschappen per behandeling van alle IVF-klinieken in Nederland. Dit laten cijfers van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) zien.

"Kwaliteit wordt beloond. Kwaliteit leveren is je taak als academisch centrum", reageert prof.dr. Hans Evers, gynaecoloog en hoofd van dat centrum. "We proberen de risico's op het mislukken van een in vitro fertilisatie (ivf, reageerbuisbevruchting) te beperken. Dat doen we door het enkel terugplaatsen van goede embryo's en het zoveel mogelijk terugdringen van het aantal tweelingen." Daarnaast houden wij ons strikt aan de landelijke afspraken met betrekking tot leeftijd en gewicht van de patiënten.

In de dertien Nederlandse ivf-centra zijn in 2008 bijna 17.000 ivf-behandelingen uitgevoerd, ongeveer 1000 meer dan in 2007. Er zijn in 2008 bijna 4500 ivf-baby's geboren, dat is één ivf-baby op 41 geboortes.

Tweelingen

De wensouders hebben per behandeling de keuze om één embryo of twee embryo's, indien beschikbaar, in de baarmoeder te laten plaatsen. De kans op zwangerschap is met één embryo kleiner dan met twee, maar met twee embryo's is de kans op een tweelingzwangerschap, en dus op het mislukken van de zwangerschap, groter.

Steeds vaker kiezen de paren voor één embryo om de rest in te vriezen. Daardoor vertoont de kans op zwangerschap na een ivf-behandeling in Nederland een dalende tendens. In 2008 was die kans 23,3 procent (2007: 24,9 procent; 2006: 25,9 procent).

In totaal startte het IVF-laboratorium in Maastricht 441 reageerbuisbevruchtings-cycli, waarvan 32 % leidde tot een zwangerschap (90,8% eenlingen en 9,2 % tweelingen).

Voor die goede resultaten van het Maastrichtse IVF-centrum zijn volgens Evers een aantal factoren verantwoordelijk: "Allereerst zijn wij goed in het invriezen en ontdooien van embryo's (zogeheten cryobehandelingen). Elk centrum scoort goed met zogeheten `verse' embryo's, maar wij boeken extra winst met het werken met eerder ingevroren embryo's. Bij ons kun je net zo goed één vers embryo laten terugplaatsen en later - als de eerste keer niet is gelukt - een ontdooid embryo, als twee embryo's tegelijk. En in het eerste geval loop je geen risico op een meerling. Overigens vallen de resultaten op het gebied van het invriezen nog te verbeteren." Evers: "Embryo's invriezen en weer zo ontdooien dat ze nog leven en verder groeien, is uiterst gecompliceerd. Als je iets invriest, droogt het ontzettend uit. Je moet de embryo's daarom `inpakken' in een speciale vloeistof met allerlei eiwitten, koolhydraten et cetera om uitdroging te voorkomen. Onze invriestechnieken zijn inmiddels zo goed dat we mede daardoor de rest van het land voorbij zijn gegaan." Bijkomend voordeel van deze geavanceerde invriestechnieken is dat daardoor minder (pijnlijke) puncties om de eicellen weg te zuigen noodzakelijk zijn. Je kunt met de opbrengst van één punctie meer terugplaatsingen doen. "Vrouwen moeten voorafgaand aan iedere eicelpunctie enkele weken hormonen spuiten met alle mogelijke complicaties van dien. Dus hoe minder puncties, hoe beter", aldus Evers.

Dankzij de goede (invries)technieken wordt in Maastricht meestal maar één embryo per ivf-behandeling geplaatst: "Plaats je meer embryo's, dan stijgt de kans op een meerling. Die zwangerschappen lopen vaker verkeerd af. Bovendien zijn de daarmee gepaard gaande extra medische kosten zo hoog dat het goedkoper is één embryo per keer te plaatsen en de overgebleven embryo's in te vriezen voor eventuele latere plaatsingen.
Wanneer er twee kwalitatief goede embryo's voorhanden zijn, is de kans op een zwangerschap het grootst indien eerst een `verse' terugplaatsing van één embryo plaats vindt en, indien nodig, een maand later het tijdelijk ingevroren embryo wordt teruggeplaatst. Dat geeft meer kans op een zwangerschap dan wanneer je de twee `verse' embryo's tegelijkertijd zou terugplaatsen."

Verbeteren

Daarnaast ziet Evers ook nog andere mogelijkheden om de resultaten van in vitro fertilisatie te verbeteren: "Het draait om het selecteren van het goede embryo. Dat geeft de meeste kans op een beter resultaat. Door het maken van de juiste keuze kun je je beperken tot het terugplaatsen van één embryo om zo ook de kans op het krijgen van meerlingen te verminderen. Eénling-zwangerschappen hebben meer kans op een goede afloop dan meerlingzwangerschappen. Deze `single embryo transfer', die wij al in meer dan 60 procent van de gevallen toepassen, zal in de toekomst de standaard worden, zeker als je de andere goede embryo's kunt invriezen en later met succes terugplaatsen."

Cijfers

Nederland telt in totaal dertien IVF-centra, waarvan er vier niet in een academisch ziekenhuis zijn gevestigd. Omdat er minder vaak twee embryo's tegelijk worden geplaatst, is ook het percentage tweelingen na ivf verder afgenomen: van 14,4 in 2007 naar 13,4 in 2008. Dit is gunstig omdat een tweelingzwangerschap en -geboorte meer risico op complicaties geeft dan de zwangerschap en de geboorte van een eenling. Van alle tweelingen in Nederland was in 2008 één op de zes een ivf-tweeling. De cijfers hebben betrekking op ivf-, icsi- en cryo-behandelingen. Bij ivf worden eicellen in een schaaltje bevrucht met sperma, waarin zich miljoenen zaadcellen bevinden. Bij icsi (intracytoplasmatische sperma-injectie) wordt één zaadcel geselecteerd en met een speciale pipet en microscoop in de eicel gebracht. De cryo-behandeling maakt gebruik van embryo's die bij een eerdere behandeling zijn ontstaan en diepgevroren zijn bewaard.

De landelijke ivf-cijfers over 1996-2008 staan op: http://www.nvog.nl//Sites/Files/0000000284_Landelijke%20IVF%20cijfers%201996-2008.pdf

De ivf-cijfers over 2008 per kliniek staan op: http://www.nvog.nl//Sites/Files/0000000283_IVF%20cijfers%202008%20per%20kliniek.pdf