Gemeente Tilburg

Persbericht
17 december 2009

Alle bestemmingsplannen actueel en digitaal onder handbereik

Tilburg loopt hiermee voorop in Brabant

Een megaklus op de achtergrond bij de gemeente Tilburg is afgerond en het resultaat eindelijk zichtbaar voor het grote publiek. Vandaag, donderdag 17 december, sluit het Projectbureau actualisatie bestemmingsplannen haar werkzaamheden af.

Op dit moment heeft het grootste deel van het gemeentelijke grondgebied (94%) een actueel bestemmingsplan, dat wil zeggen een bestemmingsplan dat jonger is dan 10 jaar. In 2006 had de gemeente nog 660 bestemmingsplannen en dat aantal is nu meer dan gehalveerd. In de periode van het Projectbureau is 75% van het grondgebied van de gemeente Tilburg voorzien van nieuwe bestemmingsplannen. Het gaat om plannen voor zowel het stedelijk gebied als het buitengebied.

De bestemmingsplannen zijn nu allemaal digitaal beschikbaar en raadpleegbaar via internet (www.ruimtelijkeplannen.nl en www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen ). Een groot deel is ook interactief. Dat betekent dat er digitaal een perceel aangeklikt kan worden en het kaartbeeld, de (bebouwings) voorschriften die van toepassing zijn en de luchtfoto direct in beeld verschijnen. Ook kan er op adres gezocht waarna deze planologische gegevens verschijnen. Tilburg loopt daarmee voorop in Brabant.

Via de gemeentelijke website kunnen op de ontwerpplannen zienswijzen ingediend worden.

Wethouder Jan Hamming (ruimtelijke ordening): "Het is een enorme klus geweest om alles om te zetten en digitaal te maken. Maar het resultaat mag er zijn. Het is nu veel makkelijker om als Tilburger deze informatie op te zoeken en snel informatie duidelijk te hebben. Als moderne gemeente vinden we dat we dat op orde moeten hebben, en dat is nu gelukt."

---