Inspectie Verkeer en Waterstaat


IVW draagt vergunningverlening binnenvaartschepen over

Nieuwsbericht | 17-12-2009

De Inspectie Verkeer en Waterstaat gaat vanaf begin 2010 haar vergunningverlenende taken in de binnenvaartsector in twee jaar tijd geleidelijk overdragen aan de markt. Het gaat om de certificerende taken van de bestaande schepen en nieuwbouw.

Op dit moment wordt al een deel van de taken uitgevoerd door klassebureaus en particuliere instellingen. Na de overdracht hebben schippers straks in de meeste gevallen nog maar één aanspreekpunt voor alle zaken op het terrein van vergunningverlening en certificering. Ook kan de Inspectie zich door de overdracht volledig gaan concentreren op haar handhavende taken.

De vergunningverlenende taken kunnen worden uitgevoerd door bedrijven die erkend zijn door de Inspectie. In beginsel kan elke partij die interesse heeft en heeft aangetoond aan de eisen te voldoen deze vergunningverlenende taken gaan uitvoeren. De Inspectie zal toezicht houden op de bedrijven en op een juiste uitvoering van de taken.