Rijksvoorlichtingsdienst

Veel gemeenten toch klaar met invoering GBA als basisregistratie

Ruim 65% van de gemeenten is klaar of bijna klaar met de invoering van de GBA als basisregistratie. Bijna 300 gemeenten geven aan dat zij op of net na 1 januari 2010 persoonsgegevens uit het GBA gebruiken en terugmelden ingeval van gerede twijfel aan de juistheid van het gegeven. Van de overige GBA-gebruikers (niet gemeenten) geeft 54% aan klaar of bijna klaar te zijn met de invoering.

Op 1 januari 2010 zijn alle bestuursorganen voor de uitvoering van publieke taken verplicht gebruik te maken van actuele GBA-gegevens. Voor de burger betekent dit dat hij zijn persoonsgegevens eenmalig verstrekt aan de gemeente van inschrijving. Deze gegevens worden vervolgens binnen de gehele overheid gebruikt. Het meermalig aanleveren van gegevens is één van de knelpunten waarvoor staatssecretaris Bijleveld (BZK) deze kabinetsperiode merkbare verbeteringen wil realiseren.

Staatssecretaris Bijleveld heeft de resultaten van het onderzoek vandaag op het GBA-congres in Oegstgeest in ontvangst genomen. De staatssecretaris is verheugd dat haar ingezette actie daadwerkelijk tot een versnelling heeft geleid. Wel beziet de staatssecretaris welke maatregelen zij kan nemen om ook de achterblijvers zo snel mogelijk in 2010 te laten aansluiten.