Gemeente Zederik


Gemeenten sluiten nieuw contract MolenHopper

De acht gemeenten in de Alblasserwaard- Vijfheerenlanden hebben met ingang van 1 januari 2010 een nieuw contract afgesloten voor de MolenHopper. Het vervoer wordt ook de komende jaren weer uitgevoerd door de inmiddels bekende lokale taxibedrijven.

De MolenHopper is zeven dagen per week van 06.00 tot 01.00 beschikbaar. Het is bedoeld als aanvulling op het gewone openbaar vervoer in de regio. De ritten worden uitgevoerd met taxi's en taxibusjes. De MolenHopper laat reizigers samen met andere reizigers gebruikmaken van de taxi's. Daarom moeten ritten in minimaal een uur voor vertrek worden gereserveerd via het (gratis) reserveringsnummer
0800-2345656. De vervoerder mag reizigers maximaal 15 minuten eerder of later ophalen dan de afgesproken vertrektijd. In de MolenHopper gelden aangepaste tarieven en abonnementen en strippenkaarten zijn niet geldig.

Mensen uit de gemeenten Giessenlanden, Gorinchem, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Liesveld, Nieuw-Lekkerland en Zederik kunnen in aanmerking komen voor een MolenHopperpas. Deze pashouders betalen een lagere bijdrage dan OV-reizigers. Voor meer informatie over de MolenHopperpas kan men zich wenden tot het Wmo-loket van de gemeente.

Met ingang van 1 januari 2010 worden er een aantal duidelijke verbeteringen doorgevoerd.

In de eerste plaats wordt het aantal indicatiemogelijkheden voor Wmo-geïndiceerden uitgebreid. Zo is er vanaf 1 januari de mogelijkheid om door de gemeente geïndiceerd te worden voor `voorinzitten in een taxi' en `extra beenruimte'.

Verder gelden er strengere eisen voor de dienstverlening van chauffeurs. Zo moeten zij bijvoorbeeld voortaan altijd uitstappen om passagiers in en uit de taxi te helpen.

Ook wordt er vanaf 1 januari standaard een service aangeboden door de vervoerder waarbij elke reiziger ongeveer 5 minuten voordat de taxi voorrijdt, telefonisch wordt gewaarschuwd. Daarmee hoeven reizigers bijvoorbeeld niet meer heel lang met hun jas aan klaar te zitten.

Een belangrijke wijziging heeft betrekking op de manier waarop er omgegaan zal worden met klachten. Voortaan geldt dat als blijkt dat een klacht gegrond is, de betaalde eigen bijdrage terugbetaald wordt, aangevuld met een (aanvullende) financiële genoegdoening.

Tenslotte worden er door de vervoerder een zestal extra diensten aangeboden. Die diensten kunnen in aanvulling op een geboekte rit worden afgesproken. Het gaat om:


1. Het meenemen van een of meerdere passagiers die bijvoorbeeld geen pas hebben;


2. Het binnen 30 minuten kunnen reserveren van een rit. (Normaal geldt dat dat minimaal 60 minuten duurt);


3. Het krijgen van een korting als een rit van u langer mag duren dan eigenlijk is toegestaan;


4. Het rechtstreeks naar uw bestemming worden gebracht, dus gegarandeerd zonder omrijden;


5. Het verder reizen dan de vijf zones die normaal als maximum gelden;


6. Het gratis gebruikmaken van een automatische betaling van uw eigen bijdrages.

Meer informatie over de MolenHopper of de nieuwe extra diensten kunt u krijgen via de MolenHopper-informatielijn: (0900) 233 02 33 (lokaal tarief) of de website van de MolenHopper: www.molenhopper.nl. U kunt ook contact opnemen met het Wmo-loket, (0183) 35 65 79