CDA

WI presenteert rapport over het belang van vertrouwen

Het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA heeft woensdag 16 december jl. tijdens een symposium een nieuw rapport gepresenteerd. Het rapport heeft als titel De bloedsomloop van de samenleving. Een christendemocratische visie op het belang van vertrouwen.

âDe bloedsomloop van de samenleving. Een christendemocratische visie op het belang van vertrouwen.â is geschreven door drs. Evert Jan van Asselt, dr. Govert Buijs en Marcel ten Hooven, bijgestaan door een commissie onder Buijsâ leiding. Centrale stelling van het WI- rapport is dat vertrouwen de bloedsomloop van de samenleving is en daarmee van levensbelang voor haar functioneren. Treedt er ergens in die bloedsomloop een verstopping op, dan kan de samenleving in haar geheel ontregeld raken, en in het ergste geval met chaos en crisis te maken krijgen. In die situaties wordt de spankracht van instituties als de democratie en het recht beproefd. In dit rapport schetst het WI het perspectief van een christendemocratische politiek die zich inzet voor het scheppen en het behoud van vertrouwen.

Het rapport werd tijdens het symposium ingeleid en toegelicht door Govert Buijs. Daarna was er een forumdiscussie met CDA-Tweede Kamerlid Jan Schinkelshoek, PvdA-Tweede Kamerlid Paul Kalma en NRC-journalist Marc Chavannes. Aansluitend vond er een discussie met de zaal plaats.

De bloedsomloop van de samenleving. Een christendemocratische visie op het belang van vertrouwen.

Het rapport is te bestellen via wi@cda.nl

Het kost 17,50 euro per stuk.