Stichting Wakker Dier

Reclame Commissie: Kip staat inderdaad in eigen poep (17 december 2009)
"De mededeling dat kippen hun hele leven in hun eigen poep staan is derhalve feitelijk juist." Die conclusie trekt de Reclame Code Commissie na een radiospot van Wakker Dier over kippenleed, die dit najaar te beluisteren was. Een klacht tegen de radiospot is daarom afgewezen. Wakker Dier zal de spot vanaf morgen weer gaan uitzenden. In de spot wijst Wakker Dier erop dat kippenpootjes komen van kippen die hun hele leven in hun eigen poep staan. De Reclame Code Commissie bevestigt dit en geeft aan dat Wakker Dier ook "aannemelijk heeft gemaakt dat de genoemde omstandigheden een probleem vormen voor de gezondheid van deze vleeskippen": driekwart van alle vleeskippen heeft voetzoolontstekingen door het staan in de eigen poep. Hanneke van Ormondt van Wakker Dier: "Feitelijk is een kippenpootje in de supermarkt eerst wekenlang `gemarineerd' in de eigen poep. Vies, maar vooral zielig, want het brandt in de huid van miljoenen levende kuikens!"

Tekst radiospot:
Ding dong. Kippenpootjes bij uw supermarkt. Lekker goedkoop want de kippen staan hun hele leven in hun eigen poep. Daarom zegt Wakker Dier: Bij goedkoop vlees betalen dieren de prijs. Tring. Word wakker, kijk op wakker dier.nl

Oordeel van de Commissie:
"Vast staat dat de stallen van de vleeskippen, vanaf het moment dat zij hier als kuiken worden gebracht om te worden vetgemest, tot aan het moment dat zij worden geslacht, niet worden schoongemaakt. De mededeling dat de kippen hun hele leven in hun eigen poep staan is derhalve feitelijk juist. Anders dan klager, is de commissie van mening dat niet wordt gesuggereerd dat de kippen `tot hun enkels in de poep' staan en doet het feit dat de poep vermengd is met stro niet af aan de juistheid van de mededeling. De commissie is voorts van oordeel dat adverteerder mede aan de hand van de overlegde stukken, aannemelijk heeft gemaakt dat de genoemde omstandigheden een probleem vormen voor de gezondheid van deze vleeskippen. Gelet op het voorgaande is de commissie van oordeel dat de mededeling dat de kippen hun hele leven in hun eigen poep staan, waarmee adverteerder de aandacht heeft willen vestigen op deze leefomstandigheden, niet onjuist of in strijd met de waarheid kan worden geacht. Gelet hierop dient de klacht te worden afgewezen."

Driekwart kuikens heeft voetzoolontstekingen
Vleeskippen leven zes weken en groeien in die recordtijd uit van een pluizig kuikentje tot een vleesklomp van 2 kilo. Ze leven in stallen met tienduizenden bij elkaar. De ondergrond bestaat uit zaagsel dat tijdens het leven van de kippen niet één keer wordt verschoond. Binnen korte tijd raakt het zaagsel verzadigd met de eigen poep van de kippen. De kippen staan en liggen hierdoor in de eigen poep. De zure kippenpoep bijt in de poten van de kuikens. De kuikens hebben hierdoor brandblaren. Uit recent indicatief wetenschappelijk onderzoek blijkt driekwart van de kuikens voetzoollaesies (ontstekingen; 73%) te hebben; de helft van de kuikens zelfs ernstige. Ook borstblaren, borstpukkels en andere verwondingen aan de huid en poten worden hierdoor veroorzaakt of verergerd. De voetzoolontstekingen zijn dermate erg dat dit (samen met hakdermatitis) centraal is komen te staan in de welzijnsnormen die vanaf 2010 voor vleeskippen gaan gelden.

Nederland is het meest pluimveedichte land ter wereld. Jaarlijks worden hier 400 miljoen kippen vetgemest en geslacht. In een recordtijd van zes weken worden ze vetgemest in stallen waar niet de kippen maar het aantal kilo's kip per vierkante meter leidend is. De norm gaat uit van 42 kilo kip per vierkante meter. Dat zijn ongeveer 20 kippen per vierkante meter; dat is minder dan een A4'tje per kip.
---

http://www.welfarequality.net/downloadattachment/37756/18982/04-04-08_ pluimveehouderij_voetzoollesies.pdf