Gemeente Valkenswaard

Publicaties Lage Heide - Valkenswaard-Zuid heet voortaan Lage Heide

Valkenswaard-Zuid heet voortaan Lage Heide

De nieuwe wijk die tot nu toe vooral bekend stond onder zijn werknaam Valkenswaard-Zuid, gaat vanaf nu 'Lage Heide' heten. Het college van B&W heeft deze naam onlangs vastgesteld. Tijdens een speciaal voor de gemeenteraad belegde themabijeenkomst over de nieuwe wijk op donderdag 10 december maakte projectwethouder G. Adams de naam bekend.

Een wijknaam die naar de Dommel of de wijk Dommelen verwijst is wel overwogen, maar heeft het niet gehaald. Langs de loop van deze rivier tussen de Belgische grens en Den Bosch bestaan al tientallen van dergelijke namen. Lage Heide heeft uiteindelijk de voorkeur gekregen omdat deze naam een oud toponiem is voor het gebied ten zuiden van de Dommelseweg-Bergstraat. Op een kaartje uit 1860 is de benaming 'Broek en Lage Heide' terug te vinden. Dat duidt op een laag en moerassig gebied rond de Dommel, die destijds geregeld overstroomde.

Overleg
Over de nieuwe naam is overleg geweest met heemkundekring, straatnamencommissie en Wijkraad Dommelen. Die konden zich in Lage Heide vinden.

Afgezien van de authenticiteit van Lage Heide is het een voordeel dat deze naam al redelijk bekend is in Valkenswaard, niet in het laatst vanwege de toekomstige aanleg van de Lage Heideweg. Verder kunnen nieuwe straatnamen in de wijk wellicht worden voorzien van het achtervoegsel '-heide', naar analogie van straten in Dommelen die op
-wei, -dreef en -dal eindigen.

In de communicatie over het gebied Valkenswaard-Zuid zal in het vervolg dus consequent de naam Lage Heide worden gebruikt!