Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Onderzoek naar declaraties en toelagen politietop echt onafhankelijk

17 december 2009

Het onafhankelijke onderzoek naar declaraties en toelagen bij de top van de politie zal uitgevoerd worden door de Rijksauditdienst, een onderdeel van het Ministerie van Financiën. Minister Ter Horst zal in haar eentje de opdrachtgever voor het onderzoek zijn.

Eerder was het de bedoeling dat ook de korpsbeheerders en de korpschefs mede-opdrachtgever zouden zijn, zonder dat dat de onafhankelijkheid van het onderzoek zou aantasten. Maar op aandringen van de Tweede Kamer heeft Ter Horst besloten dat zij de enige opdrachtgever is. In het onderzoek worden niet alleen de toelagen maar ook de declaraties van de politietop tegen het licht gehouden.

Dit zei de minister tijdens een debat met de Tweede Kamer op woensdag 16 december. De uitkomst van het onderzoek moet er eind januari zijn. Dan wil Ter Horst nieuwe regels afspreken met de burgemeesters die korpsbeheerder zijn van een politieregio, over wat er mogelijk is aan toelagen en voorzieningen bovenop het normale salaris bij de politie, ook in de top. Zij wil daarbij zo veel mogelijk aansluiten bij de regels die voor rijksambtenaren gelden. Zij denkt aan het bundelen en versoberen van huidige toelagen (o.a. prestatiebeloning, werving- en behoudpremie) in één nieuwe toelage van maximaal 25.000 euro per jaar. Over het wel of niet (of gedeeltelijk) toekennen daarvan gaat de Algemene Bestuursdienst van het Ministerie van BZK de korpsbeheerders verplicht adviseren. Daarnaast is er nog overleg over de manier waarop representatiekosten vergoed kunnen worden.