Provincie Noord-Holland

Provincie wil achter geheim paling komen

17 december 2009 - Nieuwsartikel

De provincie Noord-Holland heeft een subsidie toegekend van in totaal ⬠235.400,- aan onderzoek naar de reproductie van paling. Deze subsidie wordt gebruikt voor zowel nationaal als Europees onderzoek naar de geheimen van palingreproductie. Ook wordt er onderzoek gedaan naar het mogelijk maken van palingreproductie in gesloten systemen. De palingstand wordt al jaren ernstig bedreigd en middels palingherstelplannen probeert de sector en politiek dit zoveel mogelijk te herstellen.

Voor Noord-Holland is de kweek van paling, platvis en snoekbaars een van de speerpunten voor een duurzame aquacultuurontwikkeling. De provincie wil de kunstmatige reproductie stimuleren en ziet de subsidie als een bijdrage aan de verbetering van de palingstand en de kweek van duurzame paling. âPaling is een traditioneel en gezond Noord-Hollands product met al jaren Volendam als âpalingcityâ een van de belangrijkste toeristische trekpleister.â aldus gedeputeerde Jaap Bond. âEr is veel aan gelegen om de traditie ook voor toekomstige generaties te behoudenâ.

Zwemtunnel

De op labschaal gehanteerde vermeerderingstechniek van paling is uniek in de wereld. De onderzoekers van het project zijn erin geslaagd om paling te reproduceren, mede dankzij een ingenieuze âzwemtunnelâ die de tocht naar het paaigebied van de paling nabootst. De uitdaging waar de onderzoekers nu voor staan, is het vinden van de juiste voeding voor doorgroei van de palinglarfjes. Het succesvol reproduceren van paling kan in de toekomst bijdragen aan het herstel van de bedreigde palingbestanden.

Het project wordt uitgevoerd door Glasaal BV Volendam in samenwerking met Universiteit Leiden, Wageningen UR en het Volendams bedrijfsleven. Voor de praktische aspecten sluit het aan bij overkoepelend Europees fundamenteel onderzoek naar palingreproductie (Pro-eel). Het project wordt medegefinancierd door het ministerie van LNV. De looptijd van het project is 3 jaar.

---