Gemeente Grave

Beeldkwaliteit binnenstad Grave: geen last maar een lust!

Het voorontwerp voor het Beeldkwaliteitplan binnenstad Grave is via deze website te downloaden en ligt ter inzage op het stadhuis van Grave. Binnenkort zal het worden vastgesteld als beleidsdocument. Voor de gemeente is het een zeer handig instrument, maar waarom eigenlijk? En wat omvat een beeldkwaliteitplan concreet en waarom wordt de burger in de gelegenheid gesteld hierover mee te denken?

Â

Met beeldkwaliteitplannen probeert de gemeente Grave de ontwikkeling van bouwplannen zo goed mogelijk in te passen binnen het gewenste (straat)beeld. Het beeldkwaliteitplan voor de binnenstad Grave biedt enerzijds een analyse van sterke en minder sterke ruimtelijke aspecten. Anderzijds vormt het beeldkwaliteitplan een leidraad voor wat wenselijk of toelaatbaar is in het (straat)beeld. Zo is het behoud van het historische karakter met zân karakteristieke panden, stratenstructuur enz. vanzelfsprekend erg belangrijk voor onze vestingstad. Maar ook de vormgeving van reclame, uitstallingen en straatmeubilair is van invloed op beeldkwaliteit. Het beeldkwaliteitplan schrijft daarom een samenhangend pakket aan kwaliteitseisen voor om beeldkwaliteit te waarborgen. Niet alleen de gemeente, maar vooral de aanvragers van vergunningen en ondernemers krijgen hiermee te maken. Daarom krijgt iedereen de gelegenheid om over de inhoud of uitwerking mee te denken.

Â

Voordat de raad dit beleidsinstrument vaststelt, krijgt u de gelegenheid uw zienswijze schriftelijk kenbaar te maken. Dit kan tot 13 januari 2010.

Â

Klik hier voor de officiële bekendmaking en het te downlaoden Beeldkwaliteitplan.