Antillenhuis


Unieke bijeenkomst drie premiers

Den Haag - De Minister-President van de Nederlandse Antillen, Mw. Emily de Jongh-Elhage, heeft vanmorgen samen met haar collega van Aruba dhr. Mike Eman een bezoek afgelegd aan premier Jan-Peter Balkenende.

Op initiatief van Mike Eman heeft vanmorgen een unieke bespreking plaatsgevonden in de werkkamer van Jan-Peter Balkenende. Een soortgelijke bijeenkomst met de drie premiers heeft niet meer plaats gevonden sinds Miguel Pourier Minister-President van de Nederlandse Antillen was.

Na een hartelijke begroeting besprak het drietal diverse onderwerpen die van algemeen belang zijn voor de drie landen binnen het koninkrijk. Er was met name veel aandacht voor de ontmanteling en de nieuwe staatkundige structuren. Premier Eman heeft gedurende het gesprek nadrukkelijk gepleit voor een nauwe samenwerking en volledige steun en begrip voor Emily de Jongh-Elhage gedurende de veranderingen.

Premier de Jongh-Elhage is momenteel voor een kort werkbezoek in Nederland. De voornaamste reden van haar werkbezoek is de bijwoning van het Koninkrijksconcert morgenavond in Zoetermeer. Daarbij zullen ook H.M. Koningin Beatrix, Kroonprins Willem-Alexander en Prinses Maxima aanwezig zijn.

---

Gepubliceerd op: 17-12-2009 Bron: Antillenhuis