Nieuw-Vlaamse Alliantie


Huytebroeck: N-VA eist parlementair onderzoek tot op het bot (17/12/09)

In de speciaal bijeengekomen commissie Leefmilieu van het Brussels Parlement werd minister Huytebroeck ondervraagd over haar rol in de milieuramp die zich de laatste weken heeft voltrokken in de Zenne en de rivieren waarin deze uitmondt. De minister schuift elke verantwoordelijkheid af op de privémaatschappij Aquiris en verschuilt zich daarvoor achter een technische uitleg. De enige fout die ze toegaf, was dat ze slecht gecommuniceerd had N-VA stelt verbijsterd vast dat dit drama voor het milieu voor Groen! en Ecolo geen regeringscrisis waard is.

Dat een minister van groene signatuur zich er in dergelijke dramatische ecologische omstandigheden van afmaakt met het was maar een communicatiefout, slaat N-VA-volksvertegenwoordiger Paul De Ridder met verstomming. Paul De Ridder: Het is onbegrijpelijk dat ECOLO-minister Huytebroeck haar verantwoordelijkheid in deze milieuramp weigert te erkennen. Nu blijven vastklampen aan een ministerpost maakt meteen duidelijk dat zowel het milieu als de principes van goed bestuur voor ECOLO van ondergeschikt belang zijn aan regeringsdeelname. Een verbijsterende vaststelling!

De verklaringen van de minister staan in schril contrast met de uitspraken van Aquiris. Het is dan ook noodzakelijk dat het Brussels parlement deze zaak verder kan onderzoeken zodat de waarheid bovenkomt. De N-VA vraagt verder parlementair onderzoek, zodat alle documenten (rapporten van de inspecteurs, verslagen van de raad van bestuur Aquiris, briefwisseling tussen Aquiris en de minister,) tot op het bot onderzocht kunnen worden.

Ondertussen stroomt er nog elke seconde 1500 liter vervuild water de Zenne in. Een schande dat een groene minister ondertussen doet alsof het om een communicatiefout gaat en blijft zitten!

Auteur:
Paul De Ridder, Brussels volksvertegenwoordiger N-VA Karl Vanlouwe, voorzitter N-VA Brussel

Meer informatie:
Contactpersoon: Valerie Van Peel, adjunct-woordvoerder Telefoon: 02/219 49 30
Fax: 02/217 35 10
E-post: valerie.vanpeel@n-va.be
Url: www.n-va.be