Provincie Noord-Holland

Conceptprofielschets nieuwe commissaris van de Koningin vastgesteld

17 december 2009 - Nieuwsartikel

De plaatsvervangend voorzitter en fractievoorzitters van provinciale staten hebben donderdag 17 december 2009 de conceptprofielschets voor een nieuwe commissaris van de Koningin vastgesteld.

Bij het opstellen van de profielschets zijn de resultaten meegenomen van de raadpleging die in november twee weken via internet heeft plaatsgevonden.

De internetbijdragen zijn als selectiecriteria opgenomen in de profielschets. Zo wordt van de nieuwe commissaris verwacht dat hij/zij integer en betrouwbaar is. Een boegbeeld en ambassadeur waar Noord-Holland trots op kan zijn. Ook moet de nieuwe commissaris weten en interesse hebben voor wat er in de gehele provincie leeft. Verder is het belangrijk dat hij/zij terughoudend is met het aannemen van nevenfuncties.

Andere eisen die gesteld worden zijn dat de nieuwe commissaris beschikt over ruime bestuurlijke en/of politieke ervaring en de weg weet in Den Haag en Brussel om de belangen van de provincie goed te kunnen behartigen.

De definitieve profielschets wordt in een extra vergadering van Provinciale Staten op 12 januari 2010, aanvang 17.00 uur, in overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties BZK vastgesteld. Na vaststelling is de vacature opengesteld en kunnen belangstellenden hun sollicitatiebrief sturen naar HM de Koningin door tussenkomst van de minister van BZK. Gegadigden kunnen over de vacature bij het ministerie van BZK een informatiepakket opvragen.

De conceptprofielschets en andere stukken voor de vergadering van 12 januari 2010 vindt u achter deze link.

Achter deze link vindt u de internetverbinding met de Statenzaal in het provinciehuis te Haarlem. De internetverbinding gaat om 17.00 uur de lucht in.

Zie ook


* Procedure nieuwe commissaris van de Koningin

Â

---