Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Belgie

toegepast op de sectoren

Drie nieuwe SOBANE-gidsen toegepast op de sectoren

Er zijn drie nieuwe SOBANE-gidsen toegepast op de sectoren beschikbaar. Het gaat om de gidsen toegepast op de sectoren bakkerij-patisserie, laboratoria scheikunde en biologie, en cafetariaâs.

Ter herinnering : de SOBANE-strategie beoogt de preventie van risico's op het werk. Ze werd ontwikkeld om binnen de ondernemingen een dynamisch en doeltreffend risicobeheer op te zetten. Deze strategie omvat vier interventieniveaus :

* de opsporing;

* de observatie;

* de analyse;

* de expertise.

De nieuwe gidsen zijn aangepast aan de vermelde activiteitensectoren en bevatten alle nuttige documenten (checklist, uitnodiging voor een overlegvergadering ...) voor de uitvoering van het eerste niveau van de strategie, met name de opsporing.

De gidsen kunnen gratis besteld of gedownload worden in de module Publicaties.

* Overleggids Deparis: Cafetariaâs - Reeks SOBANE - Strategie: beheer van beroepsgebonden risico'sÂ

* Overleggids Deparis: Bakkerij-Patisserie - Reeks SOBANE-Strategie: beheer van beroepsgebonden risico'sÂ

* Overleggids Deparis: Laboratoria scheikunde en biologie - Reeks SOBANE-Strategie: beheer van beroepsgebonden risico'sÂ

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg -