Nivra

NIVRA kiest nieuwe voorzitter

Het NIVRA, de beroepsorganisatie van registeraccountants, heeft tijdens de ledenvergadering van 16 december drs. R. (Ruud) Ruud Dekkers Dekkers RA tot nieuwe voorzitter gekozen. Hij neemt het voorzitterschap over van Jan Helderman. Dekkers is tevens partner van PricewaterhouseCoopers Accountants NV.

Drs. M.C. (Marco) Korff RA is gekozen tot plaatsvervangend voorzitter. Hij is daarnaast directievoorzitter van Alfa Accountants en Adviseurs.

Als nieuwe bestuursleden zijn door de ledenvergadering gekozen E.J.L. (Eric) van Leeuwen RA, partner KPMG Accountants NV, J.A.W. (Joop) Winterink RA RE, directeur Interne Accountantsdienst Univé-VGZ-IZA-Trias en mevr. J.M. (Anneke) van Zanen-Nieberg RA, plaatsvervangend Secretaris-Generaal Ministerie van Justitie.

Voormalig bestuursvoorzitter Jan Helderman en de bestuursleden Jacques Koenen en Marius Winters hebben, conform het aftredingsrooster, het bestuur van het NIVRA verlaten.