Provincie Overijssel

Geen meerderheid voor structuurvisie Luchthaven Twente, coalitie onder druk

De structuurvisie voor de Luchthaven Twente kreeg gisteravond geen meerderheid in Provinciale Staten van Overijssel. De afgelopen jaren is voor het gebied een plan ontwikkeld met als uitgangspunt de doorstart van de luchthaven Twente.

Het voorstel werd verworpen met 24 tegen 23 stemmen. De hele fractie van coalitiepartij PvdA stemde tegen het voorstel. De CDA-fractie gaf vervolgens aan dat wat hen betreft de basis onder de coalitie is weggevallen.

Gedeputeerde Staten vinden het jammer dat Provinciale Staten nu negatief hebben besloten over de gebiedsontwikkeling van de luchthaven. Gedeputeerde Job Klaasen: "We laten nu de kans liggen om door te gaan met de ontwikkeling van het gebied en de positieve effecten voor Twente."

Gedeputeerde Staten benadrukken dat de ontstane situatie een politieke impasse is, die moet worden besproken binnen de coalitiefracties. Het zittende college is niet gevallen en blijft vooralsnog hard aan het werk met lopende zaken.