Veilig Verkeer Nederland

Persbericht

VERKEER, NACHT EN SNEEUW GAAN NIET SAMEN

Amersfoort,

Veilig Verkeer Nederland adviseert vanavond en vannacht zo min mogelijk met de auto op weg te gaan. Het gaat opnieuw sneeuwen en juist in de nacht gebeuren meer dodelijke ongevallen. Het is van groot belang dat automobilisten die toch in het donker onderweg zijn, hun snelheid aanpassen aan de omstandigheden.

Uit onderzoek van de SWOV blijkt dat 43% van alle doden in het verkeer in het donker valt. Bij gladheid stijgt dit percentage naar 72%. Dodelijke verkeersongevallen gebeuren dus vooral tijdens de combinatie van nacht en sneeuw.

Op gladde wegen (gemiddeld over de afgelopen 10 jaar):
- vallen 15 doden en 145 ziekenhuisgewonden per jaar
- is 85% van de doden en 75% van de ziekenhuisgewonden auto-inzittende
- vallen 75% van de doden op wegen met een snelheidslimiet van 80 km/uur of hoger

- vallen ruim de helft van de doden (52%) tussen 19:00 en 07:00 uur. Ter vergelijking: van alle verkeersdoden valt 37% in die stillere uren.

Als de verkeersdrukte het toelaat, blijven automobilisten vaak te hard rijden op besneeuwde en gladde wegen. Daardoor gebeuren er relatief veel ongelukken met dodelijke afloop tijdens de rustige, nachtelijke uren.
Veilig Verkeer Nederland