Gemeente Bodegraven

(17-12-2009)

Verwachting lagere WOZ-waarde niet terecht

Begin 2010 verzendt de gemeente Bodegraven de nieuwe WOZ-beschikkingen waarmee de waarde van alle onroerende zaken in de gemeente wordt vastgesteld. Op basis van de WOZ-waarde wordt uw aanslag OZB bepaald.

De kredietcrisis en de daarbij verslechterde woningmarkt leiden niet vanzelfsprekend tot een lagere WOZ-waarde.
De WOZ-waarde van uw pand kan in 2010 hoger zijn dan in 2009, omdat er in 2008 nog sprake was van een prijsstijging. Die stijging wordt niet geheel ongedaan gemaakt door de daling in de tweede helft van 2008. Gevolg is dat de WOZ-waarde per 1 januari 2009 gemiddeld net iets hoger is dan per 1 januari 2008.Ook in Bodegraven zijn de WOZ-waardes daarom gemiddeld over de gehele periode tussen 1 januari 2008 en 1 januari 2009 nog steeds iets gestegen.

U vraagt zich wellicht af waarom de gemeente geen rekening heeft gehouden met de dalende markt na 1 januari 2009. Er zijn belangrijke redenen waarom de gemeente dat niet heeft gedaan.

In de eerste plaats zou de gemeente daarmee in strijd handelen met de Wet WOZ. Die schrijft namelijk voor dat de WOZ-waarde in 2010 moet zijn vastgesteld naar waardepeildatum 1 januari 2009. De Waarderingskamer ziet nauwgezet toe op correcte toepassing van de wettelijke voorschriften. Bij onnauwkeurige taxaties krijgt een gemeente geen toestemming de WOZ-beschikkingen te verzenden.

Bovendien zijn huiseigenaren niet gebaat bij een te lage waardering in een vastgoedmarkt waarin prijzen onder druk staan. Ook al betreft het hier het waardeniveau per 1 januari 2009, onjuiste negatieve berichtgeving over het waardeniveau van woningen zet de huidige prijzen alleen maar verder onder druk.

Ook wordt de WOZ-waarde maatschappelijk steeds breder gebruikt. Zo zijn er verstrekkers van (hypothecaire)leningen die de WOZ-waarde als uitgangspunt nemen en verzekeraars die de WOZ-waarde hanteren voor de brandverzekering. Een te lage WOZ-waarde is dan voor een huiseigenaar een nadelig aspect.


---

ik grijp in bij agressie campagne


---

nu is het genoeg (klein).png


---