Gemeente Anna Paulowna

College B&W Anna Paulowna stemt in met Arhi-advies

Donderdag 17 december hield het College van Burgemeester en Wethouders van Anna Paulowna een extra vergadering over het fusieproces. Onderwerp was het concept Arhi- advies, dat volgde op de âNota van Zienswijzen en Reactiesâ.

Ondanks dat voor de gemeente Anna Paulowna slechts vier zienswijzen werden ingediend, geldt het oordeel van het college voor alle ingediende reacties. Het College ziet naar aanleiding van deze reactienota geen aanleiding tot aanpassing van het eerder genomen besluit over de gemeentelijke herindeling. Daarom stemt het college in met het gepresenteerde Arhi-advies en zal zij de Raad vragen het advies in de vergadering van 13 januari 2010 vast te stellen.