Project Gemeente Westland

Zondagopenstelling: Minister nodigt raad uit voor overleg

Zondagopenstelling: Minister nodigt raad uit voor overleg

Publicatiedatum:

Raad wijst delegatie aan in kader van de voorgenomen voordracht tot schorsing en vernietiging van de minister van EZ van het raadsbesluit tot algehele zondagsopenstelling winkels

In de raadsvergadering van de gemeente Westland van dinsdag 27 oktober 2009 heeft de raad op basis van een initiatiefvoorstel besloten dat winkels binnen de gemeente elke zondag geopend mogen zijn. De burgemeester heeft op 29 oktober jl. naar aanleiding van dit raadsbesluit de mededeling gedaan aan de minister dat het raadsbesluit mogelijk voor vernietiging in aanmerking komt.
Op 15 december 2009 heeft de raad per brief een uitnodiging ontvangen van de minister van Economische Zaken voor een overleg, in welke brief zij tevens meldt dat zij voornemens is het besluit van de gemeenteraad voor te dragen voor vernietiging en schorsing.

Meer informatie