Rijksvoorlichtingsdienst

Prinses Laurentien bezoekt laatste ledenvergadering van de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) voor splitsing

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Laurentien der Nederlanden woonde op donderdag 17 december de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Openbare Bibliotheken in Utrecht bij. Zij reikte aan 20 bibliotheken het Bibliotheekcertificaat uit. In haar aanwezigheid werd ook de Bibliotheek Innovatieprijs 2009 uitgereikt aan de Openbare Bibliotheek Amsterdam.

In haar toespraak aan de ledenvergadering stond de Prinses stil bij de opsplitsing van de Vereniging in een onafhankelijk Sectorinstituut, een zelfstandige Stichting Bibliotheek.nl en een vernieuwde brancheorganisatie, de nieuwe Vereniging van Openbare Bibliotheken per 1 januari 2010, waarvan Prinses Laurentien erevoorzitter blijft. De Prinses benadrukte in haar speech het belang van kwaliteit van bibliotheekwerk wat door certificering wordt bevorderd. Zij stond ook stil bij de belangrijke rol van bibliotheken voor leesbevordering en de bestrijding van laaggeletterdheid. Zij uitte haar waardering voor de verschillende initiatieven van bibliotheken op dit vlak maar zei ook dat er nog meer zou kunnen gebeuren.