Rathenau Instituut


Plasterk wil plan toekomst onderwijswetenschappen

Minister Plasterk van Onderwijs heeft een commissie geïnstalleerd die een plan gaat opstellen voor de toekomst van de onderwijswetenschappen. Directeur Jan Staman van het Rathenau Instituut is lid van de commissie, die wordt voorgezeten door Thom de Graaf, burgemeester van Nijmegen.

Minister Plasterk wil onderwijsbeleid en onderwijspraktijk van een steviger kennisbasis voorzien dan nu het geval is. Aan de commissie de opdracht om met een plan te komen hoe de kloof tussen beleid en praktijk enerzijds en wetenschap anderzijds te overbruggen.

Het Rathenau Instituut publiceerde onlangs een veldstudie The development of transdisciplinary learning science: promise or practice? naar de interactie tussen hersen- en neurowetenschap enerzijds en onderwijsonderzoek en -praktijk anderzijds.