Gemeente Uithoorn

Effectievere aanpak van alcoholmisbruik in het verkeer

17 december 2009
Voor de komende wintercampagne Bob slaan betrokken partijen de handen ineen Twaalf organisaties in Amsterdam en omgeving werken samen om de boodschap "Bob blijft fris!" steviger uit te dragen.

Er wordt over gemeentegrenzen en politieregio's heen gewerkt om zo de effectiviteit van alcoholcontroles te verhogen. Door vele partijen te betrekken bij de organisatie van alcoholcontroles kan een groter publiek worden bereikt.

Daarnaast zijn posters en spotjes over Bob de komende tijd overal in de regio terug te vinden. Meer mensen worden op deze manier geconfronteerd met de boodschap, waardoor vaker vooraf de afspraak wordt gemaakt wie de Bob is.

Bob

Bob is de officiële naam van degene die nuchter blijft, zodat hij of zij andere mensen veilig naar huis kan rijden. Doel van de Bob-campagne is dat vooraf afspraken worden gemaakt over wie tijdens het uitgaan rijdt en dus geen alcohol drinkt. Bij de introductie van de campagne werd BOB al gauw de "Bewust Onbeschonken Bestuurder". In december 2001 werd de campagne gestart, wat leidde tot het vaker maken van afspraken over wie nuchter blijft.

Goede samenwerking is nodig!

Om een campagne goed onder de aandacht te brengen, is het belangrijk dat de doelgroep vaak met de boodschap wordt geconfronteerd. Door bundeling van de krachten van verschillende partijen groeien er mogelijkheden tot geïntegreerd beleid waar sommige gemeenten zelfstandig niet op zijn toegerust. De gezamenlijke aanpak zorgt ervoor dat bestuurders die met alcohol op aan het verkeer deelnemen beter worden bereikt, omdat grotere gebieden volledig kunnen worden afgezet en er meer mensen beschikbaar zijn voor het uitdragen van de boodschap. Krachten worden gebundeld.

Plannen 2010

Op 11 december wordt van start gegaan met een grote alcoholcontrole. Deze alcoholcontrole is niet eenmalig. De wintercampagne van Bob loopt landelijk tot en met maart 2010. Amsterdam en de zuidelijke stadsregio sluiten daarbij aan. De komende maanden blijven de partijen bij elkaar komen om zo effectief mogelijk de campagne en controles te kunnen uitvoeren. Aan het einde van de periode volgt een evaluatie. Voor 2010 zijn er plannen om sportkantines te betrekken bij de Bob-campagne. Daarnaast wordt gewerkt aan samenwerking met de busmaatschappijen voor het opzetten van een actie, waarbij het netwerk van nachtbussen wordt gepromoot als alternatief vervoermiddel voor het uitgaanspubliek dat alcohol wil drinken.

Deelnemende partijen

De Stadsregio Amsterdam is er in geslaagd om goede samenwerking tot stand te brengen tussen

de volgende partijen:

* Gemeente Aalsmeer

* Gemeente Amstelveen

* Gemeente Amsterdam

* Gemeente Diemen

* Gemeente Haarlemmermeer

* Gemeente Ouder-Amstel

* Gemeente Uithoorn

* Openbaar Ministerie

* Stadsregio Amsterdam

* Politie Amsterdam-Amstelland

* Politie Kennemerland

* Stadsregio Amsterdam

* Veilig Verkeer Nederland (VVN)

^