VU medisch centrum

VUmc gestart met grote vuurwerkbrilactie

17 december 2009

Deze week brachten ruim 400 Amsterdamse scholieren een bezoek aan VUmc voor een voorlichting over de gevaren van het afsteken van vuurwerk. Eerder werden enkele honderden Amstelveense scholieren hierover geïnformeerd. Samen met politie én een jong vuurwerkslachtoffer vertelden medewerkers van de afdeling oogheelkunde en KNO van VUmc over veel voorkomende ongelukken bij het afsteken van vuurwerk. Op deze manier probeert VUmc het aantal vuurwerkslachtoffers te beperken. Na afloop konden de kinderen een speciale (veiligheids)bril met kunststof glazen tegen kostprijs kopen.

Elk jaar weer melden zich honderden oogslachtoffers op de spoedeisende hulp (SEH) van de Nederlandse ziekenhuizen. Zo werden afgelopen jaarwisseling meer dan 300 mensen met een ernstig oogletsel behandeld. Tachtig procent van de slachtoffers van vuurwerk zijn jongens tussen de acht en zeventien jaar. Kleine vuurspatjes of splinters kunnen vaak nog genezen, maar als vuurwerk recht in het oog komt, herstelt dat zelden. De drukgolf kan ernstig trauma veroorzaken, hete deeltjes kunnen schade aan het oog toebrengen, het oog kan openscheuren door scherpe fragmenten en kruitresten kunnen ernstig hoornvliesletsel geven. Een deel van de slachtoffers wordt `maatschappelijk blind', de gezichtsscherpte is dan minder dan 20% geworden. De impact hiervan op iemands leven is enorm.

De speciale veiligheidsbril met kunststof glazen beschermt de ogen aan alle kanten bij het afsteken van vuurwerk. Van maandag 21 december tot 31 december is de veiligheidsbril te koop bij de polikliniek oogheelkunde van VUmc, De Boelelaan 1118, 1081 HZ in Amsterdam. Kosten: EUR 3,- bron: Origineel