Gemeente Tilburg

Persbericht
17 december 2009

Tilburg krijgt ruim 1,7 miljoen voor stimuleren woningbouw

Zeven woningbouwprojecten in Tilburg krijgen subsidie van het Rijk

Minister Van der Laan heeft deze week besloten om zeven Tilburgse woningbouwprojecten financieel te ondersteunen met een bedrag van ruim EUR 1,7 miljoen. De volgende projecten zijn gehonoreerd voor de tweede ronde van de stimuleringsregeling woningbouw: De Havenmeester, Pater van de Elsenplein / hoek Broekhovenseweg, Distlerstraat, Gemeentewerf, Malmo, Delmerweiden en De nieuwe Heikant.

Het gaat bij deze aanvragen om 242 woningen. Omdat is gebleken dat met name de projecten met koopwoningen en duurdere huurwoningen stilvallen, konden alleen deze woningen voor subsidie in aanmerking komen. Het Rijk stelt als voorwaarde dat de bouw van bovengenoemde projecten voor 1 juli 2010 gestart moet zijn. De subsidieaanvragen voor projecten Groeseind 1 en 2 fase, Rijghpark 3e fase en Fortuna (onderdeel van Phoenix) zijn afgewezen. Mogelijk komen deze projecten voor de laatste subsidieronde alsnog voor subsidie in aanmerking.

Stimuleringsmaatregel

Het Rijk heeft in totaal EUR 400 miljoen beschikbaar gesteld voor woningbouwprojecten die door de economische crisis zijn stilgevallen. De subsidie wordt in drie ronden uitgekeerd aan gemeenten in Nederland. De gemeente Tilburg heeft in de eerste ronde al een bedrag van ruim EUR 1,2 miljoen toegekend gekregen voor de woningbouwprojecten Bouwmeesterbuurt, Donizetti, Zonnedauw en Wijhof. De gemeente Tilburg keert deze subsidies weer uit aan woningcorporaties en ontwikkelaars om ze in staat te stellen ondanks de economische crisis te starten met hun bouwprojecten. Daarmee blijft de bouwproductie op peil en kunnen banen in de bouw behouden blijven.
---