Gemeente Emmen


*

Nieuw Toeristisch Recreatief Ontwikkelingsplan (TROP) 2010-2015

dinsdag 15 december 2009

Eind januari 2010 presenteert het college van B&W aan de gemeenteraad het nieuwe Toeristisch Recreatief ontwikkelingsplan (TROP) 2010-2015.

Het plan geeft het gemeentelijke toeristisch recreatief beleid voor de komende vijf jaren weer. Doel van het ontwikkelplan is het samen met de ondernemers in de toeristische branche, benutten van de kansen die grote ontwikkelingen binnen Emmen bieden.

De Emmense ondernemers in de recreatie en toerismebranche hebben hun wensen en suggesties voor het beleid ingebracht in twee zogeheten TROPbijeenkomsten. Gemeente en ondernemers troffen elkaar om over de huidige en toekomstige ontwikkelingen van gedachten te wisselen. Ook werd besproken hoe de grotere als de kleinere toeristische ondernemers kunnen profiteren van Emmense majeure projecten zoals Atalanta, de Vaarverbinding Erica-ter Apel en de reconstructie van het veenriviertje De Runde, hoewel ook de minder grote projecten als Naturpark Moor en de Veencompagnie volop mogelijkheden bieden voor de toeristische sector in de hele regio Emmen.