Gemeente Emmen


*

Werkplein Zuidoost-Drenthe zoekt mensen met groene vingers

maandag 14 december 2009

Sinds 1 oktober 2009 is de nieuwe Wet investeren in jongeren (afgekort WIJ) van kracht. Deze wet introduceert het werkleerrecht voor jongeren van 16 tot 27 jaar. Ten behoeve van het bestrijden van de jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Drenthe is, onder aanvoering van de gemeente Emmen, een actieplan opgesteld waarin partijen uit de overheid, onderwijs en ondernemers samen optrekken. Werkplein Zuidoost-Drenthe is in dit kader op zoek naar jongeren tot 27 jaar, die niet meer naar school gaan en graag via een leerwerktraject "in het groen" willen werken.

Het leerwerktraject
Aan werkzoekenden die niet (meer) naar school gaan en jonger zijn dan 27 jaar
biedt Werkplein Zuidoost-Drenthe een leerwerktraject `werken in het groen'
aan. Drie maanden krijgen de jongeren een voortraject van leren en werken voor 32 uur per week. Dan wordt gekeken of het werken in het groen daadwerkelijk bij deze jongeren past. Als dat zo is, kunnen zij aan een BBL opleiding starten waarbij ze vier dagen betaald werken en één dag naar school gaan. De gemeente betaalt de studiekosten.

In aanmerking komen
Kandidaten die groene vingers hebben en die graag in de buitenlucht willen
werken, kunnen voor dit leerwerktraject in aanmerking komen door contact op
te nemen met Rim Betten van Werkplein Zuidoost-Drenthe via rim.betten@uwv.nl of via (0591) 78 86 25.

De WIJ
De Wet investeren in jongeren is een nieuwe wet die ervoor moet zorgen dat
alle jongeren van 16 tot 27 jaar een opleiding volgen of werken. Ook de
jongeren die nu niet naar school gaan en geen werk hebben. Het jongerenloket, gevestigd in Werkplein Zuidoost-Drenthe, is belast met de uitvoering van de WIJ. De gemeenten Emmen, Borger-Odoorn, Coevorden en het UWV WERKbedrijf werken samen in dit loket. Alle jongeren die naar het
jongerenloket gaan voor werk of een uitkering werk of een uitkering, krijgen
van de gemeente een opleiding of een baan aangeboden. De jongere heeft recht op een werkleeraanbod en daarnaast, als hij of zij niet in staat is om het
werkleeraanbod uit te voeren of als het werkleeraanbod niet genoeg inkomen
oplevert, zonodig op een inkomensvoorziening.