Gemeente Stein


Bomenkap Omphaliusplein stilgezet

Op woensdag 16 december is gestart met het kappen van de bomen op het Omphaliusplein. Later op de dag werden deze activiteiten stilgelegd. Dit gebeurde op verzoek van de rechtbank. Volgende week dinsdag (22 december) zal de voorzieningenrechter uitspraak doen. In afwachting daarvan zullen er geen bomen worden gekapt op het Omphaliusplein.

Hoogstwaarschijnlijk zullen er 5 bomen op de hoek Stadhouderslaan / Omphaliusstraat en 5 bomen op de hoek Leentstraat / Dross. Everhartsstraat blijven staan. Gemeente Stein stelt het terrein ter beschikking van Projectontwikkelaar 3W. Zodra 3W aan de gemeente bekend heeft gemaakt welke ruimte er definitief ter beschikking gesteld moet worden, zal duidelijk zijn welke van deze bomen toch verwijderd moeten worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de verkeersveiligheid van fietsers tijdens het laden en lossen. Vooralsnog is er geen sprake van het kappen van deze bomen.

Inmiddels is ruim een derde van de bomen is gekapt. Het kappen van de bomen en verwijderen van wortels zal 3 tot 5 werkdagen in beslag nemen.