Vereniging Milieudefensie


Milieudefensie teleurgesteld over besluit Adema

Amsterdam, 17 december 2009 - Milieudefensie betreurt dat de provincie Friesland niet kiest voor het alternatieve plan dat natuur- en milieuorganisaties hebben ontwikkeld voor de Centrale As. Gedeputeerde Piet Adema maakte vandaag bekend dat hij doorgaat met de Centrale As, ondanks dat hij er 10 miljoen op bezuinigt.

Klaas Breunissen, woordvoerder Ruimte en Landschap bij Milieudefensie: "Wij zijn verbaasd dat de provincie blijft volharden in het plan een nieuwe vierbaansautoweg aan te leggen dwars door Nationaal Landschap de Noordelijke Wouden. Juist nu er bezuinigd moet worden zou je verwachten dat de provincie kiest voor het alternatieve plan dat het landschap spaart en bovendien nog veel goedkoper is. Om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren is helemaal geen nieuwe autoweg nodig. Het volstaat om de huidige N356 op te waarderen. Onderzoeksbureau TNO heeft ons plan als goed beoordeeld."

Breunissen: "Maar de strijd is nog niet gestreden. Op 12 januari wordt het Ontwerp-Inpassingsplan ter inzage gelegd. Milieudefensie zal proberen zoveel mogelijk mensen te mobiliseren een schriftelijk commentaar op het plan aan de provincie door te geven."