ABVAKABO FNV

Meer ruimte voor de professional!

17 december 2009
ABVAKABO FNV vindt dat ambtenaren de ruimte moeten krijgen om eigen initiatief te tonen bij de inzet van vakkennis.

De vakbond voelt zich hierin gesteund door minister Jacqueline Cramer. De minister vindt dat ambtenaren de mogelijkheid moeten hebben om maatschappelijke discussies in een perspectief te plaatsen.

In een interview in de Volkskrant zegt Cramer: "Een ambtenaar hoort zich neutraal op te stellen en mag geen maatschappelijke speler zijn. Die hoort zich niet te mengen in een discussie. Dat is de code, dat klopt. Maar een ambtenaar kan zich op een internetforum bekend maken: ik werk bij VROM en zou dit en dit even willen rechtzetten. Ik heb tig rapporten die aangeven dat wat hier wordt gezegd niet klopt. Een ambtenaar kan de discussie dus in een bepaald perspectief te plaatsen."

ABVAKABO FNV ondersteunt de woorden van de minister volledig. De bond voert momenteel een aantal projecten uit onder Rijksambtenaren waar de vraag centraal staat of een ambtenaar een gehoorzame uitvoerder is, of dat hij ook ruimte moet krijgen voor eigen initiatief.

Kenmerkend voor het ambtenaarschap is namelijk het werken in het spanningsveld tussen het eigen vakmanschap, de politieke verantwoording en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Om hier bewust en verantwoord mee om te gaan, claimt ABVAKABO FNV ruimte voor de professional. Als die ruimte -en daarmee het vertrouwen- er is, ontstaat minder bureaucratie, meer kwaliteit en betere dienstverlening.