Politie Noord- en Oost Gelderland


Regionaal College praat over bezuinigingen bij politie Noord- en Oost-
Gelderland


Noord- en Oost- Gelderland, 17-12-2009 o Het Regionaal College heeft
zich vandaag, donderdag 17 december in Apeldoorn gebogen over de
huisvestingsvisie en de sterkteverdeling van het politiepersoneel van
de regio Noord- en Oost-Gelderland. Deze plannen zijn onderdeel van de
zogenoemde Veiligheidsstrategie 2013 die het politiekorps heeft
ingezet om de kwaliteit van de politiezorg zoveel mogelijk te
handhaven en tegelijkertijd een betaalbare organisatie te blijven. De
burgemeesters zijn akkoord met de uitgangspunten van de plannen, maar
spraken hun onvrede uit over de nieuwe sterkteverdeling van de
politiecapaciteit.


Aanleidingen voor de plannen zijn de aanhoudende landelijke
bezuinigingen. Meerdere burgemeesters spraken allereerst hun
waardering uit over de gedegen wijze waarop de plannen zijn
uitgewerkt. Echter, het Regionaal College sprak tegelijkertijd vrijwel
collectief haar onvrede uit over de wijze waarop de landelijke
politiek beslissingen neemt over de forse bezuinigingen binnen het
veiligheidsdomein. De korpsbeheerder gaf aan geen alternatieven meer
te zien dan een krimp van 176 fte tot 2013 en 1 miljoen bezuinigen op
huisvesting. De korpschef benadrukte dat het grootste deel van de
krimp, circa 100 fte, niet de medewerkers in blauw betreft.


Het Regionaal College heeft ingestemd met de uitgangspunten zoals die
in de plannen zijn genoemd, waaronder het feit dat door samenvoegingen
maximaal 9 politieteams ontstaan. Er is nog geen definitief besluit
genomen over de nieuwe sterkteverdeling van de politiecapaciteit.
Hierover neemt het College voor 1 april 2010 een definitief besluit.