Politie Haaglanden

extra persbericht Politie Haaglanden

Haaglanden, 17-12-2009

Illegale handel in kaviaar
In een gezamenlijk onderzoek van het Bureau Bovenregionale Recherche Haaglanden / Hollands Midden en de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werd vanaf juni 2009 een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar de illegale handel in kaviaar.

Overbevissing
Kaviaar is een hoeveelheid onbevruchte eitjes van de steur. Door de illegale overbevissing van steuren zijn alle soorten met uitsterven bedreigd.
De vangstquota worden ook jaarlijks naar beneden aangepast. Dit heeft echter weinig effect, zolang de illegale vangst en handel niet worden ingeperkt en bestreden.

Volksgezondheid
Ook ontstaat er een risico voor de volksgezondheid indien kaviaar via omwegen, onder slechte hygiënische omstandigheden door niet geregistreerde verpakkers worden verpakt in blikjes. De blikjes en de verzegeling van blikjes kaviaar moeten aan wettelijke eisen voldoen om te voorkomen dat er gestroopte kaviaar in de handel gebracht kan worden.

Illegale kaviaar aangetroffen
Bij een bedrijf in Den Haag werd begin november 2009, onder leiding van de officier van justitie van het Functioneel Parket te s-Hertogenbosch, een doorzoeking verricht. Hierbij werd 24 kilo kaviaar met een winkelwaarde van ongeveer 80.000 euro in beslag genomen. Deze kaviaar was verpakt in blikken die niet aan de wettelijke eisen voldeden, waardoor de herkomst van deze kaviaar niet vastgesteld kon worden.
Op 17 november 2009 werd op Schiphol door het onderzoeksteam acht kilo kaviaar onderschept en in beslag genomen. Deze kaviaar was afkomstig uit Bulgarije en de verpakking voldeed niet aan de wettelijke eisen. Op woensdag 16 december 2009 werd door het opsporingsteam onder leiding van de Rechter-commissaris en de officier van justitie invallen gedaan in een woning in Vaals en een woning en een bedrijf in Maastricht.
Bij deze doorzoekingen werden vijftien kilo kaviaar in beslag genomen omdat ook hier de verpakking niet in orde was.

In dit onderzoek zijn nog geen aanhoudingen verricht. De gepleegde strafbare feiten vallen onder de Wet op de economische delicten waarop een maximale gevangenisstraf staat van 6 jaar en een forse geldboete.