Gemeente Binnenmaas

Samenwerkingsovereenkomst Dorpshart en accommodatieproject Mijnsheerenland en Westmaas ondertekend

Op woensdag 16 december jl. hebben vertegenwoordigers van alle partijen in de regiegroep Dorpshart/ accommodaties Mijnsheerenland en Westmaas een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Wethouder Els Kooijman ondertekent de samenwerkingsovereenkomst Wethouder Ed Lafeber ondertekent de samenwerkingsovereenkomst De regiegroep Samenwerkingsovereenkomst Dorpshart en Accommaodatieproject Mijnsheerenland en Westmaas

Klik op één van de afbeeldingen voor een vergroting

Deze regiegroep is begin dit jaar van start gegaan met de ambitie om de vitaliteit in beide dorpen te versterken. In zowel Mijnsheerenland als Westmaas moet een brede school komen waarin meerdere functies in één gebouw verenigd worden. In Westmaas komt dit complex op de plek van de huidige scholen. In Mijnsheerenland is de voorkeur uitgesproken voor een brede school met sportvoorziening in het dorpshart. In Mijnsheerenland is het project veelomvattender omdat het daar gaat om een kwaliteitsimpuls voor het hele dorpscentrum. De gemeenteraad heeft afgelopen september ingestemd met de voorkeursscenarios voor beide projecten. Om beide projecten te laten slagen is een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen noodzakelijk.

De samenwerkingsovereenkomst is ondertekend door Woningstichting de Maashoek, stichting Acis voor openbaar primair onderwijs, de Christelijke Scholengroep De Waard, stichting Trivalent, stichting Sabina van Egmont en de gemeente Binnenmaas. In de overeenkomst leggen deze partijen vast dat de samenwerking niet vrijblijvend is. Zij gaan zich gezamenlijk inspannen om er voor te zorgen dat er in beide dorpen onderwijsaccommodaties voor het primair onderwijs komen, gecombineerd met andere functies als wonen-welzijn-zorgaccommodaties, onderwijsgerelateerde voorzieningen zoals bijvoorbeeld peuterwerk en (buitenschoolse) kinderopvang, bibliotheek, sport, cultuur, wonen, detailhandel en ontmoeting.