Vakcentrum Levensmiddelen

Golff wordt EMTÃ

17 december 2009
---

Sinds de voorlichtingsvergadering voor de Vakcentrumleden met de Golff-formule op 29 mei 2009, is het Vakcentrum nauw betrokken bij de formulewisseling van Golff naar EMTÉ. Sinds die tijd ondersteunt het hoofd van de juridisch afdeling van Vakcentrum Bedrijfsadvies mr. C. Peter de Klerk het bestuur van de Golff Gebruikersvereniging.

Met Sligro - eigenaar van de Golff-formulehouder Prisma Retail BV - heeft het bestuur van de Golff Gebruikersvereniging keihard moeten onderhandelen. In de eerste plaats om de nieuwe formule voor de Golff-ondernemers zo goed mogelijk in de steigers te zetten en de overgang van de oude naar de nieuwe situatie mogelijk te maken. Daarnaast ook om de achterliggende periode te kunnen afsluiten, waarbij niet altijd alles even goed is gelopen.

Tijdens de vergadering, waarover in het onderstaand persbericht wordt gesproken, hebben de aanwezige leden van de Golff Gebruikersvereniging het bestuur gecomplimenteerd met de tot nu toe behaalde resultaten. Dat was ook zeer gewenst omdat het bestuur eerder niet als vertegenwoordiger van de leden mocht optreden in de onderhandelingen, maar slechts als representant. Na de goedkeuring door de vergadering kan het bestuur van de Golff Gebruikersvereniging met Sligro verder werken aan het gereed maken van alle documentatie, nieuwe huur- en franchiseovereenkomsten en alle daarbij behorende overige regelingen en bijlagen.

Voor Sligro betekent dit dat zij haar nieuwe, frisse EMTÉ-formule met zelfstandige ondernemers in de markt kan gaan zetten. Gezien het grote kwaliteitsstreven van Sligro, met de nadruk op vers en brood- en vleesconcepten ( een vis-concept zit er aan te komen) en de `drive' om er iets moois van te maken, alsmede de sterk verbeterde relatie tussen ondernemers en toekomstige franchisegever is er alle reden een en ander zo snel mogelijk af te werken. Dan kan in het vervolg alle energie in de bedrijven en hun nieuwe formule worden gestoken, om er een succes van te maken. Daar zullen Sligro en de zelfstandige ondernemers elkaar heel hard bij nodig hebben. Voor individuele begeleiding in de onderhandelingen kunnen de Golff-ondernemers vanzelfsprekend terecht bij de bedrijfseconomische en juridische adviseurs van Vakcentrum Bedrijfsadvies.