GroenLinks in de Europese Unie
GL: Wordt de wereld in Kopenhagen voor de gek gehouden?

KOPENHAGEN, 17 December - Pessimisme en gebrek aan vooruitgang tekenen de officiële onderhandelingen in Kopenhagen. Iedereen is 'bezorgd'. De vraag rijst of we hier voor de gek worden gehouden. Naar verluid is begin november in de marge van de herdenking van de Berlijnse Muur allang een deal gemaakt tussen onder meer de Verenigde Staten, de grote drie Europese landen en Rusland. Er zou een concept-akkoord klaar zijn dat op weg naar de slotdag erdoor gedrukt moet worden.

De aanwijzingen worden steeds sterker in de wandelgangen van het Bella Centrum, vertelt GroenLinks-Kamerlid Kees Vendrik: "Er zou een afspraak liggen dat Europa moet zorgen voor een deal met de Afrikaanse landen terwijl de Verenigde Staten de Chinezen aan boord moet krijgen. Dit is in strijd met alle beloftes voor maximale transparantie en werkelijke participatie van alle landen aan het klimaatakkoord."

Volgens GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is dat ook een verklaring van het gelekte document vorige week: "Rasmussen probeerde de show te stelen, maar was net iets te vroeg."

Daarnaast zijn er aanwijzingen dat de trukendoos maximaal opengaat om enigszins acceptabele reductiecijfers te presenteren. Bas Eickhout: "Ik houd mijn hart vast dat de rijke landen morgen een fantasierijk akkoord met veel gebakken lucht presenteren en daarmee weg weten te komen. Het aanpakken van klimaatverandering vraagt om echte en snelle reducties, geen greenwashing."

Kees Vendrik constateert dat als de geruchten waar zijn Kopenhagen theater is: "Cynisch. Terwijl hier in Kopenhagen alle landen maximale openheid vragen en beloven, is het Akkoord van Berlijn tussen een paar landen al gesloten. Dat kan je niet straffeloos doen. Dat is slecht voor het draagvlak voor goede mondiale afspraken. Dit is een investering in toenemend wantrouwen."

Bas Eickhout constateert op zijn blog: "Laten we het voortaan maar het akkoord van Berlijn noemen. Kopenhagen gaat via Hopenhagen naar Foppenhagen."

GroenLinks doet verslag vanuit Kopenhagen via www.kopenhagenreport.nl . Daar is een uitgebreid artikel van Bas Eickhout te vinden over bovenstaand persbericht.